Entries Tagged as 'Νομοθεσία'

ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ KΥΡΩΣΕΙΣ ΜΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΡ ΜΗΤΡΩΟΥ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΕΙΑ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ AΠΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤ ΕΙΣΡ ΕΚΡ

Υποχρεωτικη η επικολληση του Αριθμ. Μητρωου στις δεξαμενες καυσιμων του πρατηριου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Π.Ο.Π.Ε.Κ. https://www.popek.gr/index.php/el/news/4905-ypoxreotiki-i-epikollisi-tou-a-m-d-i-k-a-stis-deksamenes-kafsimon-tou-pratiriou-y-pra
Παρακαλούνται όλοι οι συνάδελφοι Πρατηριούχοι Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας. όπως επιμεληθούν άμεσα για την επικόλληση μικρού πινακιδίου στις δεξαμενές αποθήκευσης των πετρελαιοειδών προϊόντων, στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός Αριθμ. Μητρώου και η Χωρητικότητα της δεξαμενής.
Η επικόλληση του πινακιδίου με τα ως άνω στοιχεία (Αριθμ. Μητρώου, και Χωρητικότητα Δεξαμενής) είναι υποχρεωτική και υποδηλώνει την ταυτότητα της δεξαμενής.
Η συμμόρφωση όλων είναι επιβεβλημένη προς αποφυγή επιβολής προστίμων και διοικητικών κυρώσεων.
Άρχισαν οι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΙΚΤΩΝ & ΑΜΙΓΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Π.Ε.Κ. https://www.popek.gr/index.php/el/news/anakoinoseis/4773-periodikoi-elegxoi-syntirisis-mikton-amigon-pratirion-ygraeriou

Στα μικτά πρατήρια καυσίμων και στα αμιγή πρατήρια υγραερίου μετά την έκδοση της πρώτης άδειας λειτουργίας τους, προβλέπονται οι εξής επιθεωρήσεις – έλεγχοι, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται με το Π.Δ. 595/1984 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τα πρατήρια αυτά έχουν αδειοδοτηθεί χωρίς πρόσθετα μέτρα.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Επιθεώρηση, έλεγχος και συντήρηση των εγκαταστάσεων του υγραερίου, η οποία γίνεται από αρμόδιο συνεργείο. Μετά από την παραπάνω διαδικασία θα πρέπει να χορηγείται και αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση – βεβαίωση από αρμόδιο μηχανικό ότι «όλες οι μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του πρατηρίου βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και λειτουργούν σωστά και με ασφάλεια». Ο μηχανικός προφανώς είναι συνεργάτης του συνεργείου συντήρησης.

ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Πενταετής επιθεώρηση, έλεγχος και συντήρηση των δεξαμενών υγραερίου. Συγκεκριμένα γίνεται από αρμόδιο συνεργείο :
Α) Έλεγχος δεξαμενής για την καλή κατάσταση της αντιδιαβρωτικής επικάλυψης. Όταν η δεξαμενή προστατεύεται με καθοδική προστασία αρκεί να γίνεται ετήσιος έλεγχος της καλής απόδοσης της καθοδικής προστασίας στα πλαίσια του ετήσιου ελέγχου.
Β) Έλεγχος της ρύθμισης πίεσης ανοίγματος των ασφαλιστικών βαλβίδων της δεξαμενής, οι οποίες είναι καλό να αντικαθίστανται εντός της πενταετίας.
Μετά τις παραπάνω διαδικασίες θα πρέπει να χορηγείται και αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση – βεβαίωση από αρμόδιο μηχανικό ότι «όλες οι μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του πρατηρίου βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και λειτουργούν σωστά και με ασφάλεια».
Ο μηχανικός προφανώς είναι συνεργάτης του συνεργείου συντήρησης.

ΔΕΚΑΕΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Δεκαετής επιθεώρηση, έλεγχος και συντήρηση των δεξαμενών υγραερίου στην οποία προβλέπεται εκτός των παραπάνω γενικότερων ελέγχων, εσωτερική επιθεώρηση για διαβρώσεις και φθορές ή υδραυλική δοκιμασία σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 14165/Φ174/373/1993 (ΦΕΚ 673Β/1993).

Μετά την παραπάνω διαδικασία θα πρέπει να εκδίδεται κατάλληλο πιστοποιητικό από αρμόδιο φορέα πιστοποίησης και να χορηγείται και αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση – βεβαίωση από αρμόδιο μηχανικό ότι «όλες οι μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του πρατηρίου βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και λειτουργούν σωστά και με ασφάλεια».

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω βεβαιώσεις, κρατούνται στο πρατήριο και ελέγχονται από εξουσιοδοτημένα για τον σκοπό αυτόν κλιμάκια που αποτελούνται από υπαλλήλους του Υπουργείου Δημόσιας τάξης του Υπουργείου Μεταφορών, του Υπουργείου Οικονομικών, Χωροταξίας Οικισμού & Περιβάλλοντος, της Αγορανομίας και της Πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τα κλιμάκια αυτά μπορούν να συγκροτούνται και με απόφαση της οικείας Περιφέρειας.

Επιπλέον όλα τα αποτελέσματα των ελέγχων και της συντήρησης καταγράφονται σε ειδικό δελτίο, το οποίο υπογράφεται από τον διενεργήσαντα τον έλεγχο αρμόδιο μηχανικό. Για όλους τους ελέγχους θα πρέπει να τηρείται αρχείο στον Τεχνικό Φάκελο του Πρατηρίου, ο οποίος ενημερώνεται με ευθύνη του ιδιοκτήτη του πρατηρίου (ΥΑ. οικ. 32880/2038/2009 (ΦΕΚ1221/Β/2009) και δεν απαιτείται η κατάθεση του σε κάποια Υπηρεσία.

Μόνο το πιστοποιητικό που χορηγείται μετά τον έλεγχο της δεκαετίας θα πρέπει να κατατίθεται στην αρμόδια Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών για να ενημερωθεί ο φάκελος της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου (Ν.4439/2016).

Π.Ο.Π.Ε.Κ
(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ)

Διαπιστευμενες εταιρειες για ογκομετρηση βυτιων Ν. Ηρακλειου & Οικ. Προσφορες

Η ογκομέτρηση των βυτιοφόρων πρατηρίων καυσίμων ανανεώνεται ανά 10ετία και απαιτείται πλέον να διενεργείται αποκλειστικά από διαπιστευμένους φορείς.
Με την ογκομέτρηση του βυτίου σας, θα ζητήσετε εγχάρακτη σφράγιση της βέργας του βυτιοφόρου (και όχι σφραγίδα με σύρμα), σύμφωνα με την Αγορανομική Διάταξη 14/89 και τους κανόνες ΔΙΕΠΥΥ (2014) .
Σε περίπτωση που υπάρχουν βυτιοφόρα, με πιστοποιητικά ογκομέτρησης σε ισχύ, των οποίων οι βέργες δεν φέρουν εγχάρακτη σφράγιση παρακαλούμε να επικοινωνήσουν άμεσα με το τελωνείο για να προγραμματίσουν τη σφράγιση.

Διαπιστευμένοι φορείς στο Ηράκλειο Κρήτης είναι οι εξής:
ΠΕΤΡΟΤΕΚ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ (ΑΤΕΚΕ)

Ο Σύνδεσμος Πωλητών Πετρελαιοειδών Ηρακλείου ζήτησε σχετικές οικονομικές προσφορές από τις δύο εν λόγω εταιρείες τις οποίες γνωστοποιούμε προκειμένου να επιλέξουν οι πρατηριούχοι – μέλη μας.