Entries Tagged as ''

ΔΙΕΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΕΤΡ. ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2011

Αρ. Πρωτ.:ΔΕΦΚ Α 5043141 ΕΞ 2011

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αρ. ΔΕΦΚ Α 5042638 ΕΞ2011/13-10-2011 ΑΥΟ αναφορικά με την παραλαβή πετρελαίου εσωτερικής καύσης από τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 2, παρ. 4 και του άρθρου 101 παρ. 1 του ν.2238/1994.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή την αριθ. ΔΕΦΚ Α 5042638 ΕΞ2011/13-10-2011 ΑΥΟ «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την παραλαβή πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) από τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 2 παρ. 4 και του άρθρου 101 παρ. 1 του ν.2238/1994 για σκοπούς θέρμανσης καθώς και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτού».

Η εν λόγω ΑΥΟ δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης και έλαβε αριθμό ΦΕΚ 2283/Β'/13.10.2011.

Ι.Στο κεφάλαιο Α' της ανωτέρω ΑΥΟ καθορίζεται η διαδικασία για την παραλαβή πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης για σκοπούς θέρμανσης από τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 2 παρ. 4 και του άρθρου 101 παρ. 1 του ν.2238/1994 που στεγάζονται σε ανεξάρτητα κτίρια. Ειδικότερα ορίζεται η υποχρέωση των μελών ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. να υποβάλλουν στο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης πετρελαίου θέρμανσης τις κινήσεις πώλησης που αφορούν τη χρήση πετρελαίου κίνησης για σκοπούς θέρμανσης.

Στο κεφάλαιο Β' καθορίζεται η διαδικασία για την παραλαβή πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης από τα εν λόγω νομικά πρόσωπα που στεγάζονται σε κοινό κτίριο με άλλα πρόσωπα. Τα ως άνω πρόσωπα κατά την χειμερινή περίοδο, προμηθεύονται πετρέλαιο θέρμανσης με τον χαμηλό συντελεστή ΕΦΚ και καταβάλλουν τη διαφορά μεταξύ του υψηλού και του χαμηλού συντελεστή ΕΦΚ καθώς και του ΦΠΑ και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων, σύμφωνα με διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας. Στο ίδιο άρθρο ορίζονται και οι υποχρεώσεις των μελών ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. αναφορικά με την έκδοση των φορολογικών στοιχείων κατά την πώληση του πετρελαίου θέρμανσης με χαμηλό συντελεστή. 2.Όπως ρητά προκύπτει από τις διατάξεις της παραγρ.2 του άρθρου 36 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/1-7-11) και του άρθρου 1 της Απόφασης, δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση παραλαβής πετρελαίου κίνησης τα πρόσωπα της παραγρ. 2 του άρθρου 101 του ν.2238/94, δηλαδή τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους ιδρύματα. Ως εκ τούτου οι Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπουργεία, Νομαρχίες, Δημόσια Νοσοκομεία, Δημόσια Σχολεία, Εκκλησίες, Επιμελητήρια, Σχολικές επιτροπές, Δήμοι, Ιδρύματα και λοιπά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, δικαιούνται να αγοράζουν πετρέλαιο θέρμανσης με χαμηλή τιμή.

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

I. ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΙΣ 19/10/2011

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ), αποφάσισε ομόφωνα να συμμετάσχει ο κλάδος στις κινητοποιήσεις της ΓΣΕΒΕΕ στις 19 Οκτωβρίου 2011 κλείνοντας τα πρατήρια υγρών καυσίμων, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα οικονομικά μέτρα της Κυβέρνησης, που πλήττουν τον κλάδο των πρατηριούχων υγρών καυσίμων και την κοινωνία.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ

Για τις υψηλές τιμές των καυσίμων, οι οποίες οφείλονται στις αυξήσεις του ΕΦΚ και του συντελεστή ΦΠΑ. Κάθε λίτρο Αμόλυβδης επιβαρύνεται με φόρους πλέον του 1€.

Για τον αθέμιτο ανταγωνισμό που δέχονται τα πρατήρια υγρών καυσίμων από τα κυκλώματα της Λαθρεμπορίας, της Νοθείας και της κλοπής καυσίμων.

Για την απώλεια δημοσίων εσόδων ύψους 1 Δις ευρώ ετησίως από την παράνομη διακίνηση καυσίμων, τα οποία καλούνται να καταβάλλουν οι φορολογούμενοι.

Για την κατοχύρωση των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων και τη διασφάλιση των αποθεματικών του Ταμείου μας και του ύψους των συντάξεων μας.

Για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου θέρμανσης, που θα πλήξουν άμεσα τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα και ιδιαίτερα τους ανέργους.

Για την επιβολή πλαφόν μόνο στις τιμές λιανικής, αφήνοντας στο απυρόβλητο τις τιμές διυλιστηρίου και χονδρικής.

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 15/10/11-30/4/2012- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

 Γιώργος Κοκκινάκης

Φοροτεχνικός Σύμβουλος ΠΟΠΕΚ

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 15.10.2011-30.04.2012

 

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 3986/1-7-2011

και Υ.Α. με αρ. πρωτ. ΔΕΦΚ Α504263838ΕΞ2011/13.10.2011

 


ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α

ΔΙΑΘΕΣΗ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΜΕ ΥΨΗΛΌ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΦΚ

ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β

ΔΙΑΘΕΣΗ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΦΚ

ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

 

Όταν στο κτίριο στεγάζονται αποκλειστικά επιχειρήσεις που λειτουργούν με τις παρακάτω νομικές μορφές :

 

1. Όταν στο κτίριο στεγάζονται αποκλειστικά :

 

 • Ημεδαπές  Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
 • Ο.Ε. – Ε.Ε.
 • Κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση.
 • Αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες.
 • Συμμετοχικές ή Αφανείς
 • Κοινοπραξίες της παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ.
 • Δημόσιες, Δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα ανεξάρτητα αν αποτελούν ή όχι ίδια νομικά πρόσωπα.
 • Οι Συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι Ενώσεις τους.
 • Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρείας, καθώς και οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών.

 

 • Κατοικίες ΙΔΙΩΤΏΝ
 • Ατομικές επιχειρήσεις
 • Δημόσιες, Δημοτικές και Κοινοτικές Αρχές
 • Δημόσιες, Δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις,εκμεταλλεύσεις και οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
  ( π.χ.Σχολεία, παιδικοί σταθμοί, δημοτικά θέατρα κλπ    
 • Αλλοδαποί οργανισμοί ΠΟΥ ΔΕΝ  αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων (μη κερδοσκ. χαρακτήρα).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !!

2. Επίσης διατίθεται Πετρέλαιο Θέρμανσης, όταν :

Στο κτίριο στεγάζονται πρόσωπα από τις παραπάνω κατηγορίες της περίπτωσης Β,
με Νομικό πρόσωπο κλπ κατηγορίες επιχειρήσεων της περίπτωσης Α,

όταν δηλαδή έχομε κτίριο που συνυπάρχουν οι Α και Β περιπτώσεις.

Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζονται σχηματικά οι περιπτώσεις όπου τα πρατήρια υγρών καυσίμων θα παραδίδουν για τις ανάγκες θέρμανσης σε κτίρια με κεντρικά συστήματα ή άλλα μέσα θέρμανσης :

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ στις επιχειρήσεις κλπ της περίπτωσης Α (νομικά πρόσωπα, Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε. κλπ) και

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ όταν αναφερόμαστε σε δικαιούχους της περίπτωσης Β ή σε κτίριο όπου στεγάζονται πρόσωπα της περ. Α και της περ. Β.

 Ο παραπάνω πίνακας έγινε για διευκόλυνση των πρατηριούχων υγρών καυσίμων.

Τα πρόσωπα της περ. Α, είναι όπως αναφέρονται στο άρθρο 36 του Ν. 3986/2011 και την Υ.Α. της 13.10.2011 που διερμηνεύει τις διατάξεις αυτές.
Στην περίπτωση Β, οι δικαιούχοι αναφέρονται ενδεικτικά (ο Ν. 3986/2011 ορίζει γενικά ως   δικαιούχους πετρελαίου θέρμανσης τους λοιπούς τελικούς καταναλωτές, εκτός των Ν.Π. της περ. Α).

Αν υπάρξουν αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

 

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΦΟΡΟΛ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  Α ΚΑΙ ΒΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  Α : όταν παραδίδομε στα πρόσωπα της περίπτωσης αυτής πετρέλαιο κίνησης για σκοπούς θέρμανσης εκδίδεται ως στοιχείο πώλησης ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ή ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (αν έχει προηγηθεί Δελτίο Αποστολής κατά την παράδοση).

  Κρίνεται σκόπιμο να εκδίδονται από χωριστή σειρά (που θα δηλωθεί στην Δ.Ο.Υ. ) τόσο για λόγους οργάνωσης (πληροφόρησης) αλλά και για διευκόλυνση σας (έλεγχος ύπαρξης συνέχειας ώστε να μην παραλείπεται καμία συναλλαγή κατά την αποστολή τους στο ΗΦΑΙΣΤΟΣ.

Εκδίδονται με την ίδια διαδικασία που μέχρι σήμερα εκδιδόταν για το πετρ. Κίνησης.

Απαραίτητα να αναγράφεται και σ’αυτά τα τιμολόγια ο κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος του κτιρίου  (η υποχρέωση προκύπτει έμμεσα από το σύστημα Ήφαιστος).

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  Β: όταν παραδίδομε Πετρέλαιο θέρμανσης σε ιδιώτες, εκδίδομε  ΑΛΠ πετρ. Θέρμανσης, ενώ όπου εκτός από τα συνήθη στοιχεία, που είναι απαραίτητα σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 18 του ΚΒΣ, θα περιλαμβάνονται απαραίτητα :

 • το ονοματεπώνυμο και ο ΑΦΜ του διαχειριστή,
 • ο κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος του κτιρίου και
 • η ακριβής διεύθυνση που παραδίδεται το πετρέλαιο (οδός, αριθμός, περιοχή, Τ.Κ.), καθώς και
 • -η αντιστοιχούσα ποσότητα και αξία.

Όταν παραδίδομε Πετρέλαιο θέρμανσης σε ατομικές επιχειρήσεις και λοιπούς δικαιούχους εκτός ιδιωτών, εκδίδομε, Τιμολόγια-Δελτία Αποστολής ή Τιμολόγια Πώλησης ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, όπως μέχρι 30.04.2011 (από διπλότυπα στελέχη κλπ).  

Στο πληροφοριακό σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ υπάρχει εργαλείο όπου μπορείτε να επιβεβαιώσετε εάν το ΑΦΜ του τελικού καταναλωτή αφορά ΝΟΜΙΚΟ πρόσωπο που περιλαμβάνεται στις διατάξεις του `Άρθρου 1 & 2 της Υπ. Απόφασης ΔΕΦΚ Α5042638 ΕΞ2011/13-10-2011, δηλαδή της περίπτωσης Α του παραπάνω πίνακα ( Α.Ε.-Ε.Π.Ε.-Ο.Ε.-Ε.Ε. κλπ), δικαιούμενο ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ για τις ανάγκες θέρμανσης του.

ΗΦΑΙΣΤΟΣ–ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


Για το πετρέλαιο θέρμανσης έχομε όλες τις υποχρεώσεις που είχαμε μέχρι και 30.4.2011, δηλαδή υποβολή κινήσεων στο σύστημα μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες από την πραγματοποίηση της συναλλαγής.

Για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο διατέθηκε για ανάγκες θέρμανσης, υποβάλλομε στην ίδια προθεσμία τις κινήσεις μόνο των πωλήσεων αυτής της περίπτωσης.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Π.Ο.Π.Ε.Κ., μετά την ψήφιση του νόμου 3986/1-7-11. και λόγω του ότι δεν ήταν ευκρινής ο καθορισμός των δικαιούχων  πετρελαίου εσωτερικής καύσης (Diesel) θέρμανσης επανειλημμένα έθεσε υπ’όψιν του υπουργείου την ανάγκη διευκρινήσεων που έπρεπε να δοθούν για τη νόμιμη διάθεση του πετρελαίου και την αποφυγή ταλαιπωριών τόσο του κλάδου μας όσο και των τελικών καταναλωτών.

Η Υπ. Απόφαση εκδόθηκε στις 13.10.11 και μας έγινε γνωστή στις 14.10.11. με ότι μπορεί να σημαίνει αυτό, για τη σωστή εφαρμογή του νόμου, μια και νομίζουμε ότι υπάρχει ανάγκη περαιτέρω διευκρινήσεων σε μια σειρά από θέματα.

Η ΠΟΠΕΚ θα θέσει και πάλι ερωτήματά που προκύπτουν μετά την έκδοση της παραπάνω απόφασης στο Υπ. Οικ. και θα κάνει γνωστό στους πρατηριούχους οτιδήποτε νεώτερο., για τη διασφάλιση τους σε ότι αφορά τις παραπάνω συναλλαγές.

 

                      Ο Πρόεδρος                                   Ο Γ. Γραμματέας

 

         Μαυράκης Χαράλαμπος                             Μελίδης Σπύρος

 

 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΑΦΟΝ ΩΡΑ 8.00 ΤΗΣ 17/10/2011

Την αναστολή του μέτρου της επιβολής πλαφόν στις τιμές των καυσίμων από τις 8 το πρωί της Δευτέρας, 17 Οκτωβρίου, αποφάσισαν τα υπουργεία Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

Όπως διευκρινίζεται σε σχετική ανακοίνωση, οι ηγεσίες των υπουργείων κρίνουν ότι η μη πραγματοποίηση της εξαγγελθείσας απεργίας των τελωνειακών υπαλλήλων και η αποκλιμάκωση των τιμών πώλησης των καυσίμων, δύο μόλις εικοσιτετράωρα από την επιβολή ανώτατης τιμής, δημιουργούν τις προϋποθέσεις αναστολής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΑΦΜ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ- ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡ. ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ!
Στη λειτουργία Ανεύρεση / Επιβεβαίωση Αριθμού Μητρώου ΗΦΑΙΣΤΟΣ που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Π.Σ. Ήφαιστος (www.ifaistos.mnec.gr) στο Ενημερωτικό Υλικό στα Βοηθήματα και Εργαλεία προστέθηκε και η δυνατότητα επαλήθευσης του Α.Φ.Μ του τελικού καταναλωτή στην περιπτωση που είναι Νομικό πρόσωπο του Αρθρου 2 παρ. 4 και του άρθρου 101 παρ.1 του ν2238/1994 και υποχρεούται ,σύμφωνα με το Αρθρο1 & 2 της ΔΕΦΚ Α5042638 ΕΞ2011 13.10.2011 να χρησιμοποιεί πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) κίνησης για σκοπούς θέρμανσης.