Entries Tagged as ''

Με απόλυτη επιτυχία η Παγκρήτια Ημερίδα για τα συστήματα εισροών – εκροών

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε, με την δυναμική παρουσία των βενζινοπωλών της Κρήτης η ενημερωτική ημερίδα που διοργάνωσε την Κυριακή 31 Μαρτίου 2013, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ) από κοινού με τις Ενώσεις Πρατηριούχων Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνης και Λασιθίου. Θέματα της ημερίδας η «Υποχρέωση εγκατάστασης των ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου εισροών – εκροών όγκου καυσίμων στα πρατήρια και η επιδότησή τους» , «Νέες Νομοθετικές ρυθμίσεις για τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας νεοϊδρυόμενων και παλαιών πρατηρίων» και «Νέο Φορολογικό τοπίο για τα πρατήρια καυσίμων από το 2013»

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην απαίτηση για την συμμόρφωση των πρατηρίων αναφορικά με την εγκατάσταση των ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου εισροών – εκροών, διότι με τη εφαρμογή του μέτρου αναμένεται να αυξηθούν τα δημόσια έσοδα, να διασφαλιστεί η ποιότητα και η ποσότητα των καυσίμων για τους καταναλωτές και να προστατευθούν οι νομίμως λειτουργούντες επιχειρήσεις από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.
Ωστόσο αναφέρθηκε ότι για να λυθεί το πρόβλημα της λαθρεμπορίας και της παράνομης διακίνησης, επιτακτική ανάγκη είναι να επεκταθεί άμεσα σε όλα τα στάδια διακίνησης (ναυτιλιακά καύσιμα, εικονικές εξαγωγές καυσίμων, μεταφορικά μέσα, κλπ) όπου εκεί εστιάζεται και το μεγαλύτερο πρόβλημα της φοροδιαφυγής, ούτως ώστε να διασφαλιστούν πραγματικά τα δημόσια έσοδα.
Έτσι θα μπορέσει η κυβέρνηση να προχωρήσει στη μείωση των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης των καυσίμων, κάτι που σαν κλάδος αλλά και σαν κοινωνία ζητούμε επιτακτικά.

Επίσης στην ημερίδα αναλύθηκαν θέματα νέων νομοθετικών ρυθμίσεων στα πρατήρια, όπως και φορολογικού ενδιαφέροντος θέματα που σχετίζονται και με την εγκατάσταση των συστημάτων αλλά και γενικότερα με την εύρυθμη λειτουργία του πρατηρίου καυσίμων.
Οι πρατηριούχοι παρακολούθησαν με εξαιρετικό ενδιαφέρον, έθεσαν σχετικά ερωτήματα και τόνισαν την αναγκαιότητα επέκτασης του συστήματος ελέγχου εισροών –εκροών σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα για την ουσιαστική πάταξη της λαθρεμπορίας.

Στην ημερίδα παρευρέθησαν και την παρακολούθησαν προσκεκλημένοι επίσημοι, υπηρεσίες και φορείς της αγοράς. Τα θέματα της ημερίδας ανέπτυξαν οι: Παναγιώτης Καρανάσιος , Μηχανολόγος Μηχανικός Τεχνικός Σύμβουλος της ΠΟΠΕΚ, Εδμόνδος Σασαρώλης Δ/ντης της Δ/νσης Μετρολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γεώργιος Κοκκινάκης Φοροτεχνικός Σύμβουλος της ΠΟΠΕΚ.

Με εκτίμηση,
Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
και τα Διοικητικά Συμβούλια:
«Σύνδεσμος Πωλητών Πετρελαιοειδών Ν. Ηρακλείου»,
«Ένωση Πρατηριούχων Βενζίνης & Πετρελαιοειδών Ν. Χανίων»,
«Ένωση Πρατηριούχων Βενζίνης & Πετρελαιοειδών Ν. Ρεθύμνης»
« Σύλλογος Βενζινοπωλών Ν. Λασιθίου».

.

ΠΟΛ 1032/21.2.2013 Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια καυσίμων στα οποία έχουυν εγκατασταθεί συστήματα εισροών – εκροών

ΠΟΛ.1032/21.2.2013
Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυσίμων στα οποία έχουν εγκατασταθεί συστήματα εισροών – εκροών
Αθήνα, 21/2/2013

(ΦΕΚ Β” 548/07-03-2013)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄ – Β΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο : 210-3640870
Β. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΠΥΟ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)
Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσ/κης
Ταχ. Κωδ. : 18345 Μοσχάτο
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο : 210-4802004
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κωδ. : 101 81 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο : 210-3893443
Β. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2
Ταχ. Κωδ. : 101 91 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Α. ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ
Τηλέφωνο : 210-6508453

ΠΟΛ 1032

ΘEMA: «Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυσίμων στα οποία έχουν εγκατασταθεί συστήματα εισροών – εκροών»

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) (ν. 4093/2012, υποπαράγραφος Ε1 − ΦΕΚ 222 Α΄).

2. Τις διατάξεις του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄), όπως ισχύουν.

3. Την ΠΟΛ.1220/13.12.2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κωδικοποίηση − Συμπλήρωση Τεχνικών Προδιαγραφών Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και Συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων αρχείων στην Γ΄ΓΠΣ» (ΦΕΚ 3517 Β΄).

4. Τις διατάξεις του ν. 3784/2009 (ΦΕΚ 137 Α΄) «περί αναθεώρησης διατάξεων του ν. 703/1977 περί ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 31 αυτού.

5. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης Φ2-1617/07-12-2010 (ΦΕΚ 1980 Β΄) «περί διαδικασιών και προδιαγραφών εγκατάστασης, και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών − εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με την Υπουργική Απόφαση Φ2-2022/14.11.2012 (ΦΕΚ 3017 Β΄) «περί τροποποίησης της κοινής υπουργικής απόφασης Φ2-1617/07-12-2010 (ΦΕΚ 1980 Β΄) «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης, και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών − εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων».

6. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης ΠΟΛ.1009/4.1.2012 (ΦΕΚ 72 Β΄) «περί εγκατάστασης ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου εισροών − εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με την κοινή υπουργική απόφαση ΠΟΛ.1203/2.11.2012 (ΦΕΚ 3130Β΄) «περί τροποποίησης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΠΟΛ.1009/ 4.1.2012 (ΦΕΚ 72 Β΄) «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών − Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού».

7. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19.9.2012 (ΦΕΚ 2574 Β΄/24.9.2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

9. Την αριθμ. 30373/Δ106 721/5.7.2012 (ΦΕΚ 2094 Β΄/6.7.2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αθανάσιο Σκορδά».

10. Της υπ’ αριθμ. Υ43/06.07.2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σταύρου Καλογιάννη» (Β΄ 2094).

11. Την ανάγκη διενέργειας διασταυρωτικών ελέγχων για την πάταξη του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής.

12. Ότι, από την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το είδος, το περιεχόμενο, τον τρόπο, το χρόνο και κάθε άλλο θέμα, σχετικά με την αποστολή δεδομένων και πληροφοριών από τα πρατήρια υγρών καυσίμων στα οποία έχει εγκατασταθεί σύστημα εισροών − εκροών ως ακολούθως:

1. Έκταση εφαρμογής

Οι εκμεταλλευτές πρατηρίων υγρών καυσίμων, στα οποία εγκαθίσταται σύστημα εισροών − εκροών, σύμφωνα με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις Φ2-1617/07-12-2010 (ΦΕΚ 1980 Β΄) και ΠΟΛ.1009/4.1.2012 (ΦΕΚ 72 Β΄), όπως ισχύουν αποστέλλουν τα δεδομένα που αναφέρονται αφενός στην κοινή υπουργική απόφαση Φ2-1617/07-12-2010, Άρθρο 5 παρ.9, Άρθρο 6 παρ. 7, Άρθρο 7 παρ. 2.ιγ, Άρθρο 10 παρ. α, β, δ, ε, στ, ζ, και αφετέρου στην κοινή υπουργική απόφαση ΠΟΛ.1009/4.1.2012 παρ. 2 (δελτίο παραλαβής, δελτίο ισοζυγίου ημέρας, δελτίο λιτρομέτρησης, δελτίο επιστροφής, δελτίο εξαγωγής) και 3 (απόδειξη εσόδου) στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων μέσω ασφαλούς συστήματος μεταφόρτωσης αρχείου με τη χρήση διαδικτύου.

2. Περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής

Το περιεχόμενο των αποστελλόμενων δεδομένων και πληροφοριών, είναι αυτό που ορίζεται στα προαναφερόμενα άρθρα και παραγράφους των Υπουργικών Αποφάσεων της παραγράφου 1 της παρούσας. Εκ των ανωτέρω τα στοιχεία του Άρθρου 5 παρ. 9 της κοινής υπουργικής απόφασης Φ2-1617/07-12-2010 υποβάλλονται εφάπαξ μετά την ογκομέτρηση εκάστης δεξαμενής, το δελτίο ισοζυγίου διαβιβάζεται εφάπαξ ημερησίως και αυτόματα (απευθείας) μέσω του λογισμικού του συστήματος εισροών – εκροών το αργότερο μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας από την έκδοση του σχετικού δελτίου ισοζυγίου ημέρας. Τα υπόλοιπα δελτία και δεδομένα διαβιβάζονται ευθύς μετά τη δημιουργία και παραγωγή τους, σε πραγματικό χρόνο, ομοίως μέσω του λογισμικού του συστήματος εισροών − εκροών. Εξαιρετικά σε περίπτωση μη λειτουργίας του συστήματος λόγω βλάβης, τα ανωτέρω δεδομένα και πληροφορίες διαβιβάζονται το αργότερο μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας από την αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος. Το ίδιο ισχύει και σε κάθε άλλη περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας αποστολής ή υποδοχής των στοιχείων (μη λειτουργία modem, μη λειτουργία των υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ. λόγω σχεδίου αναβαθμίσεως αυτών κ.λπ.).

Οι προδιαγραφές του αρχείου και ο τρόπος διαβίβασης, θα αναρτηθούν έγκαιρα στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

3. Κυρώσεις

Για πράξεις ή παραλείψεις της παρούσας που διαπιστώνονται σε διαφορετικό χρόνο εντός της ίδιας διαχειριστικής περιόδου επιβάλλεται ιδιαίτερο πρόστιμο, ανά φορολογικό έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2523/1997.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ

Xρηματοδότηση συστημάτων εισροών-εκροών

Τη χρηματοδότηση της εγκατάστασης των συστημάτων ελέγχου εισροών – εκροών από εθνικούς πόρους ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας Εμπορίου κ. Στέφανος Κομνηνός από το βήμα της ημερίδας της ΠΟΠΕΚ στην Αθήνα στις 3/3/2013 για το θέμα. Το υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε ήδη τον αναλυτικό πίνακα με το ύψος των ενισχύσεων ανά πρατήριο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Κεντρική Υπολογιστική Μονάδα:
Η/Υ και απαραίτητο λογισμικό συστήματος Εισροών-Εκροών 1.500 € ανά πρατήριο
Υποσύστημα Αντλιών:
Interfaces για τις Αντλίες και Λογισμικό Σύνδεσης & Διαχείρισης Αντλιών 1.250 € ανά πρατήριο
Υποσύστημα Δεξαμενών:
Controller (κονσόλα) 500 € ανά πρατήριο
Βυθομετρικές ηλεκτρονικές ράβδοι 400 € ανά δεξαμενή
Αυτόματη Έκδοση Φορολογικών Αποδείξεων:
Φορολογικός μηχανισμός ΕΑΦΔΣΣ 300 € ανά πρατήριο
Θερμικός Εκτυπωτής Αποδείξεων 200 € ανά πρατήριο

Ενημερωθείτε αναλυτικά:http://www.popek.gr (Στο ΠΔΕ η χρηματοδότηση των συστημάτων ελέγχου εισροών – εκροών)

Κατάθεση σχέδιου Νόμου στη Βουλή για ρυθμίσεις προστίμων ΗΦΑΙΣΤΟΣ

Κατατέθηκε στη Βουλή σχέδιο Νόμου για ρύθμιση των προστίμων ΗΦΑΙΣΤΟΥ(άρθρο 41) του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο: «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» Ακολουθεί απόσπασμα του σχεδίου Νόμου. Πατήστε για να ενημερωθείτε sxedio.nomoy.prost.hfaist.