Entries Tagged as ''

I�IsI�IYI�I�I? I�IYI? I?I�I?I�I�I�I�IYI? I�I�I? IsI?I?I�I�IsI� 2 I�IYI?I�I�IYI? 2017

I�I�I? IsI�I?I?I�I?I� 2 I�I?I�I�I?I?I� 2017 I?I�I� I?I?I�I�I�I?I� I�I?I� I?I�I?I?I�I?I?I?I� I�I�I�I�I�IZI? I�I�I�I?I�I�I�I?I?I�I?I?IZI? I?. I�I?I�I?I�I�I?I?I�,
I�I?I�I?I?I�I?I?I�I� 29 I?I�I? I�I?I�I?I�I�I?I? IsI?I�I�I�I� I�I�I? IZI?I� 10:30 I�I?
I�I?I�I?I?I�I�I?I�I?I?I�I?I�I�I? I� I�I�I�I?I?I� I�I�I?I�I?I?I� I?I�I? I�I?I�I?I?I?I�I�I?I�I?I?I?I?I�I?I?I� I�I�I?I?I?I� I?I�I?I�I�I�I�I?I� I�I�I? I?I�I�IZI? I�I?I� I?I�I?I?I�I?I?I?I� I�I�I�I�I�IZI? I�I�I�I?I�I�I�I?I?I�I?I?IZI? I?. I�I?I�I?I�I�I?I?I�.
I� I?I�I�I?I�I?I?I?I� I?I?I� I�I?I� I�I?I�I?I?I�I� I�I�I? I?I�I�I�I?I�I�I�I?I?IZI? I?I?I?I�I?I�I? I�I?I� I?I�I?I�I�I�I?I?I� I?I� I?I?I�I?I�I�I?I�I? I�I�I? 12:00 I�I�I� 14:30 I?I�I?I�I?I?I?I?I?I�.
IY I?I?I?I?I�I?I?I?I� I�I�I�I�I�IZI? I�I�I�I?I�I�I�I?I?I�I?I?IZI? I?. I�I?I�I?I�I�I?I?I� I?I�I�I�I? I�I� I?I�I�I� I�I?I� I?I�I�I� I�I?I?I?I�I�I?I?I�I? I�I?I?I?I�I?I?I�I?I?I� I?I� I?I�I?I?I�I�I�I�I?I�I? I?I�I�I? I?I�I�I?I�I?I?I?I� I?I?I� I�I�I? I�I?I�I?I�I?I?I� I�I�I? I?I�I�I�I?I�I�I�I?I?IZI? I?I?I?I�I?I�I? I�I?I� I?I�I?I�I�I�I?I?I� I?I�I? I?I�I?I?I�I� I?I� I?I�I?I?I�I�I�I?I�I? I?I�I�I? I?I?I�I�I?I� I�I?I�I?I?I?IZI�I�I?I� I�I?I� I?I�I?I�I�I�I?I?I� I?I�I� I?I�I�I? I?I�I�I?I?I?I� IYI?I?I?I�I?I?I?I?I� I?I�I�, I�I�I? I�.IY.I�.I�.Is.

I?I?I?I�I�I?I?IYI? I�I�I�I�I�I�I? I�I�I�I?I�I�I�I�IYI�I�I�I�I? I?IYI?IYI? I�I?I�IsI�I�I�IYI? (I?.I�.I�.I�.)

«I� I?I� I�I�I?I?I?I�I�I�I?I� I�I?I?I�I?I?I?I?I�I? I?I�I?I� I?I�I?I�I?I�I?I�I� I?I�I�I?I?I?I�I?, I?I�I?I?I?I�I� I�I�I�I� I�I�I?I�I�I�I�I?I�».

I� I?I� I�I�I?I?I?I�I�I�I?I� I�I?I?I�I?I?I?I?I�I? I?I�I?I� I?I�I?I�I?I�I?I�I� I?I�I�I?I?I?I�I?, I?I�I?I?I?I�I� I�I�I�I� I�I�I?I�I�I�I�I?I�, I�I�I�I�I�I?I�I?I� I?I� I�I�I?I�I?I?I�I?I�I?I� I�I�I� I�.IY.I�.I�.Is. I�I?I�I?I�I?I�I?I�I?I�I� – I?I�I�I�I?I?I� I?I?I�I�I?I?I?I?I?I?I�I?I?I� I?I�I?I? I�I�I?I�I?I�I�I� I?I?I?I?I�I?I?I?.
https://www.popek.gr/index.php/el/legislation/74-yme/5194-i-mi-epikollisi-pinakidion-stis-deksamenes-kafsimon-synista-apli-paratypia-2