Entries Tagged as ''

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΤΡ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλοι οι διακινητές Πετρελαίου Θέρμανσης πρέπει να εφαρμόζουν κατά την διακίνηση του, όσα ορίζονται στα άρθρα 104 και 105 των κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.
https://www.popek.gr/index.php/el/news/6482-diakinisi-petrelaiou-thermansis-2
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Άρθρο 104
Συνοδευτικά Παραστατικά Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση
1. Κάθε ποσότητα πετρελαίου για θέρμανση που διακινείται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα (διακινητές) για εμπορία, με οποιοδήποτε τρόπο, συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα προβλεπόμενα φορολογικά/τελωνειακά παραστατικά στοιχεία.
2. Ως διακινητής νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τα στοιχεία του οποίου είναι αναγεγραμμένα επί των φορολογικών παραστατικών διακίνησης.
3. Στην περίπτωση που, για τη διακίνηση του πετρελαίου για θέρμανση, δεν έχει εκδοθεί Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής, τότε εκδίδεται, από το διακινητή, υποχρεωτικά κατά την έναρξη του δρομολογίου, «Δελτίο Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση» στο οποίο αναγράφονται:
Α. Τα στοιχεία του διακινητή (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ)
Β. Η ημερομηνία και η ώρα έναρξης του δρομολογίου
Γ. Ο αριθμός κυκλοφορίας του βυτιοφόρου
Δ. Το όνομα του οδηγού
Ε. Η συνολική φορτωθείσα ποσότητα
ΣΤ. Οι αριθμοί καθεμίας από τις εκδοθείσες «Αποδείξεις λιανικής/Δελτία αποστολής» ή «Τιμολόγια/Δελτία Αποστολής», που αφορούν τις παραγγελίες που διακινούνται στο συγκεκριμένο δρομολόγιο. Το άθροισμα των ποσοτήτων που αναγράφονται στις εκδοθείσες Αποδείξεις λιανικής/Δελτία αποστολής» ή στα «Τιμολόγια/Δελτία αποστολής» πρέπει να ισούται με τη φορτωθείσα, στο συγκεκριμένο δρομολόγιο, ποσότητα Πετρελαίου για Θέρμανση.
4. Τα στοιχεία της παραγράφου 3 συμπληρώνονται κατά την έναρξη του δρομολογίου. Την πρωτότυπη σελίδα του Δελτίου Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση έχει μαζί του ο οδηγός και συνοδεύει τη διακίνηση των συγκεκριμένων παραγγελιών που αναγράφονται σ’ αυτό, ενώ το στέλεχος παραμένει στο χώρο έκδοσης των τι- μολογίων, με ευθύνη του διακινητή.
5. Μετά το τέλος κάθε διανομής, ο οδηγός παραδίδει το Δελτίο Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση, στο διακινητή, ο οποίος το διατηρεί για δύο έτη.
6. Στην περίπτωση που, για τη διακίνηση του Πετρελαίου για Θέρμανση, έχει εκδοθεί Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής, τότε δεν απαιτείται η έκδοση Δελτίου Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση.
7. Το Δελτίο Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση είναι τουλάχιστον διπλότυπο και αριθμημένο με συνεχή αρίθμηση, ανά διετία και δεν απαιτείται θεώρησή του.
8. Η ποσότητα του πετρελαίου για θέρμανση, που υπάρχει κάθε φορά στις δεξαμενές των βυτιοφόρων αυτοκινήτων μεταφοράς και διανομής, πρέπει να είναι ίση με την ποσότητα που είχε φορτωθεί και αναγράφεται στο Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής ή που προκύπτει από το Δελτίο Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση, μειωμένη κατά τις ποσότητες που παραδόθηκαν μέχρι τη στιγμή του ελέγχου. Τα παραπάνω αποδεικνύονται από τα παραστατικά στοιχεία που πρέπει να συνοδεύουν το πετρέλαιο για θέρμανση κατά τη διακίνησή του.
9. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί «Δελτίο Διακίνη- σης Πετρελαίου για Θέρμανση» ενώ προβλέπεται, ή όταν το Δελτίο αυτό είναι μη συμπληρωμένο, αλλοιωμένο, διορθωμένο ή παραποιημένο, επιβάλλεται στο διακινητή διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 ευρώ), το δε βυτίο επιστρέφει συνοδευόμενο στο χώρο φόρτωσης προκειμένου να επαναληφθεί η διακίνησή του πετρελαίου θέρμανσης με τα νόμιμα παραστατικά.
10. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται διαφορά (έλλειμμα ή περίσσευμα) μεταξύ της μετρούμενης κατά τον έλεγχο ποσότητας και της αρχικά φορτωθείσας ποσότητας ελαττωμένης κατά την, μέχρι τη στιγμή του ελέγχου, τυχόν πα- ραδοθείσα ποσότητα, επιβάλλεται στο διακινητή πρόστιμο δεκαπλάσιο της αξίας της ποσότητας του πετρελαίου για θέρμανση που δεν δικαιολογείται από τα παραστατικά. Για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη η τιμή πώλησης ανά λίτρο συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπως προκύπτει από τα σχετικά παραστατικά διακίνησης της ίδιας μέρας. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί η τιμή πώλησης ανά λίτρο την ημέρα διαπίστωσης της παράβασης λαμβάνεται υπόψη η τιμή πώλησης ανά λίτρο, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α., της τελευταίας πώλησης. Για τον υπολογισμό της ποσότητας, επί της οποίας θα επιβληθεί το πρόστιμο, λαμβάνεται υπ’ όψη ανοχή 0,5% επί της αρχικά φορτωθείσας ποσότητας.
Άρθρο 105
Αναγραφή στοιχείων στα παραστατικά λιανικής πώλησης πετρελαίου για θέρμανση
1. Οι αποδείξεις λιανικής πώλησης, ή όποιο άλλο έγκυρο φορολογικό παραστατικό συνοδεύει την παράδοση πετρελαίου για θέρμανση με βυτιοφόρα αυτοκίνητα σε τελικούς καταναλωτές, πρέπει να περιέχουν ευκρινώς τα κάτωθι:
Α. Στοιχεία διακινητή
Β. Ημερομηνία
Γ. Αριθμό κυκλοφορίας βυτιοφόρου
Δ. Ονοματεπώνυμο οδηγού
Ε. Ονοματεπώνυμο του παραλήπτη
ΣΤ. Ποσότητα καυσίμου
Ζ. Ώρα παράδοσης
Η. Ύψος (σε εκατοστά του μέτρου) της στάθμης του πετρελαίου για θέρμανση στη δεξαμενή του παραλήπτη, πριν και μετά την παράδοση του πετρελαίου για θέρμαν- ση, ανεξαρτήτως του σχήματος ή του υλικού κατασκευής της δεξαμενής.
Θ. Υπογραφή του οδηγού και του παραλήπτη
2. Τα στοιχεία Ζ έως Θ συμπληρώνονται με την ολοκλήρωση της παράδοσης του πετρελαίου για θέρμανση.
3. Σε περίπτωση ελλιπούς συμπλήρωσης των παραστατικών στοιχείων επιβάλλεται στο διακινητή πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500€) ανά παραστατικό.

ΔΙΕΠΠΥ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΑ – ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ

https://www.popek.gr/index.php/el/news/6407-diefkriniseis-sxetika-me-tis-diatakseis-ton-kodikopoiimenon-kanonon-dieppy-pou-aforoyn-metrologika-themata

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Π.Ο.Π.Ε.Κ.)
Διευκρινήσεις σχετικά με τις διατάξεις των κωδικοποιημένων Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ, που αφορούν μετρολογικά θέματα.
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΑ – ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ

Ειδικά ως προς τη σφράγιση των κρίσιμων μετρολογικά σημείων αντλιών και συστημάτων μέτρησης ποσότητας καυσίμων, τόσο επί σταθερών σημείων, όσο και βυτιοφόρων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 84, επισημαίνουμε ότι προβλέπεται να γίνεται η σφράγιση, από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία του άρθρου 88, σύμφωνα με το Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΕ ή την εθνική έγκριση κυκλοφορίας των οργάνων, καθώς και σύμφωνα με τις συστάσεις των οργανισμών μετρολογίας WELMEC και OIML, όπως αποτυπώνονται στο άρθρο 85 (και όχι όπως εσφαλμένα αναφέρεται στο άρθρο 106), προκειμένου να διασφαλίζεται κατά το μέγιστο δυνατό η ακεραιότητα των αντλιών και των συστημάτων μέτρησης ποσότητας καυσίμων.
Σημειώνεται ότι η ως άνω σφράγιση των συστημάτων μέτρησης, επί όσων βυτιοφόρων μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων και υγραερίου διαθέτουν μετρητή, ειδικά για χρήση πέραν της παράδοσης σε τελικό καταναλωτή, πρέπει να έχει υλοποιηθεί έως 19/3/2018, με ευθύνη των εκμεταλλευτών των βυτιοφόρων.
Σημειώνεται επίσης ότι η ως άνω σφράγιση, για τους διανομείς υγραερίου τόσο επί σταθερών σημείων, όσο και βυτιοφόρων για παράδοση σε τελικό καταναλωτή πρέπει να έχει υλοποιηθεί έως 19/12/2017, ενώ για τις αντλίες/διανομείς λοιπών καυσίμων τόσο επί σταθερών σημείων όσο και βυτιοφόρων, έως 19/9/2018, με ευθύνη των εκμεταλλευτών των πρατηρίων/εγκαταστάσεων ή των βυτιοφόρων.
Ειδικά ως προς το περιεχόμενο του φάκελου τεκμηρίωσης αντλίας, ή συστήματος μέτρησης ή διανομέα (dispenser) σε κάθε πρατήριο/εγκατάσταση υγρών καυσίμων, ή υγραερίου, ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου, ή μικτό πρατήριο ή βυτιοφόρο, που προβλέπονται στο άρθρο 86, επισημαίνουμε ότι έχουν προστεθεί νέες απαιτήσεις, με τις παρ. 1Δ και 1Ε, προκειμένου να γίνεται αποτελεσματικότερα ο έλεγχος.
Στην παρ 1Δ προβλέφθηκε να περιέχονται οδηγίες για την προβολή επί του ενδείκτη (display) του συστήματος μέτρησης, των μη μηδενιζόμενων αθροιστών, καθώς και των κωδικών ταυτοποίησης του λογισμικού, όπου προβλέπεται. Η ως άνω απαίτηση τίθεται σε ισχύ από 30/8/2018.
Στην παρ. 1Ε προβλέφθηκε να περιέχεται κατάλογος των κωδικών ταυτοποίησης του λογισμικού, όπου προβλέπεται, με σαφή αναφορά στην πηγή προέλευσης των κωδικών (π.χ. Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ, εγχειρίδιο λειτουργίας, πιστοποιητικά αξιολόγησης κλπ). Η ως άνω απαίτηση τίθεται σε ισχύ δώδεκα (12) μήνες από τη δημοσίευση της ΥΑ, δηλαδή από 30/8/2018.
Ειδικά ως προς τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούν τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία του άρθρου 88 επισημαίνουμε ότι προβλέφθηκαν νέα, συχνότερα διαστήματα διακρίβωσης, με έναρξη ισχύος την 19/3/2018.

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγρών καυσίμων του ΤΕΙ Κρήτης προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Ημ/νία διενέργειας : Παρασκευή 20/10/2017 και ώρα 11.00 π.μ.
Ημ/νία λήξης προσφορών: Παρασκευή 20/10/2017 και ώρα 11.00 π.μ.
Ανοίξτε παρακάτω τη σχετική πρόσκληση προσφορών υγρών καυσίμων του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΔΑ ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡ.ΚΙΝΗΣΗΣ-ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Το Λιμεναρχείο Ηρακλείου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας πετρελαίου κίνησης (περίπου 2.000 λίτρα). Σχετικές πληροφορίες στο τηλ.2813406924 για κατάθεση προσφοράς έως και 19-10-2017. Δείτε παρακάτω τη σχετική ανακοίνωση.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Σ.Π.Π.Η.

info@sppi.gr