ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης του μηχανοκίνητου στόλου των Α.Τ.
Αρκαλοχωρίου Ηρακλείου – Α.Τ. Βιάννου Ηρακλείου – Α.Τ Καστελλίου Ηρακλείου – Α.Τ. Μοιρών Ηρακλείου – Α.Τ. Πύργου Ηρακλείου – Α.Τ.
Χερσονήσου Ηρακλείου – Τ.Α.Ε. Μεσσαράς Ηρακλείου, για τους μήνες Μάρτιο έως και Ιούνιο έτους 2017.1-2017 Διακήρυξη ( E-MAIL)

Comments are closed.