I�I�IY 1 I�I�I�I?IYI?I�I?I�IYI? I� I?I�IYI�I?I�I�I�I�IsI� I�I?I�I�I?I�I�I� I�I�IYI�IYI�I�I? I?I� I�I�I�I?I�I?I�I? I?I� IsI�I?I�I�

I?I?I?I�I�I?I� I?I� I�I? I�I?I?I?I? 66 I�I?I� I?I?I?I?I� 4446/2016, I�I?I?I?I�I�I�I�I�I�I?, I?I�I�I�I?I? I�I�I�I�I?, I?I�I?, I�I�I? I�I�I? 1I� I�I�I?I?I?I�I�I?I?I?I� I�I?I� 2017, I?I? I�I�I?I�I�I?I?I�I?I�I?I� I�I?I� I�I�I?I?I�I�I?I?I�I�I? I�I�I�I?I�I?I?I?I?I?I�I� I�I�I�I?I�I?I�I� I�I�I?I�I?I�I?I?I?I�I�I? I?I� I�I?I�I?I�I?IZI?I?I�I? I�I?I�I� I?I�I�I�I?I�I�I�I�I�I� I?I�I�I�I?I?I� I?I� I�I�I? I�I�I?I?I?I�I� I?I�I?I�IZI? I?I�I? I?I�I?I�I? I�I�I�I?I�I?I�I�, I?I� I?I�I�I� I�I?I?I�I? I�I?I� I?I� I?I�I? I�I�I?I?I�I�I�I�I�I? I�I�I?I�I?I?I�I?I�I?I�I� I?I�I? I?I� I�I?I�I?I?I�I�I� I�I�I?I?I?I?IZI� I�I�I� I�I�I�I?I?I�I?I?I?I�I� I�I�I�I�I� I?I�I�I? I�I?I?I?I?I? I�I?I� I?I�I�I�I?I�I�I?I�I�I?I� I?I�I? I?I�I? I�I�I?I�I?I?. I?I� I?I?I?I�I� I�I�I?I�I?I�I?I?I?I�I? I�I�I? I�I�I?I�I?I�I�I?I� I�I�I�I�, I?I� I�I�I?I?I�I�I�I�I�I�I? I?I?I?I?I?I�I�I?I?I? I�I?I?I?I�I?I?I? I?I?I?I�I� I�I?I�I?I�I? (1.000) I�I�I?IZ.
I�I�I?I?I?I�I?I�I? I�I�I�IZI?, I�I�I? I�I�I? I�I?I�I?I?I�I?I� I�I�I�I�I?I�I�, 1I� I�I�I?I?I?I�I�I?I?I?I� 2017, I�I�I�I?I�I�I? I�I�I?I�I?I�I�I?I� I�I�I? I�I?I� I�I�I?I�I�I?I?I�I?I�I?I� I?I?I� I�I�I? I�I?I�I?I�I?I�I?I� I�I�I? I?I�I�I�I?I�I�I�I�IZI? I?I�I�I�I?I?I� I?I� I�I�I? I�I�I?I?I?I�I� I?I�I?I�I? I�I�I�I?I�I?I�I� I?I� I?I�I?I�I�I�. I�I?I� I�I�I? I�I�I?I�I�I?I� I�I?I�I�I�I?I�I�I? I?I�I? I�I�I?I�I?I�I?I�I�I? I�I?I?I?I�I?I?I�I? I?I� I�I�I�I�I? I�I�I? I?I?I?I?I?I�I� I�I�I?I�I�, I?I�I?I�I�I?I?I�I?I� I?I� I?I�I?I�I� I�I?I�I� I?I�I?I�I?I�I�I�I?I�I� I?I� I�I?I�I?I�I�I?I?I�I? I�I?I?I�I?I?I?I�I� I�I?I�I?I�I?I�I?I�I� I�I�I? I�I�I�I�I�IZI? I�I?I�I�, I�I?I�I� I?I�I�I?I?I�I�I? I�I�I�I?I�I?I?I?I?I?I� I?I�I?I� I�I�I�I?I�I?I�I�, I�I?I�I� I?I�I?.
I�I�I? I�I�I? I�.IY.I�.I�.Is
I�I�I?I�I�I?I�I� I�. I?I�I?I?I�I?I�I�I?I?I�
http://www.popek.gr/index.php/el/news/4190-apo-1-fevrouariou-i-ypoxreotiki-anagrafi-apodoxis-meson-pliromis-me-karta
A�I?I� I�I? I�I?I?I?I? 65 I�I?I� I?. 4446/2016 I?I�I?I?I�I?IZI?I�I�I�I? I� I�I�I?I�I?I�I�I�I?I?I� I�I�I?I?I?I�I� I?I�I?I�I? I�I�I�I?I�I?I�I� I?I� I?I�I?I�I�, I�I?I�I?I?I� I?I� I�I?I? I?I�I?I?I?I?I?I?I? I?I?I?I?I?I�I?I�I? I?I�I�I?I�I? a�� I?I?I�I?I�I�I?I?I?I�I�I�I�I? I�I�I?I�I�I?I?I�I?I�I�I? I?I�I? I?I�I�I?I?I�I?I� I?I�I? I?I?I?I?I�I? I�I�I? I�I�I?I�I�I?I?I�I?I�I�I? I�I?I� I?I?I�I?I�I�I?I?I?I�I?I?I?I?I?I�I�I? I?I�I�I? I�I�I�I�I?I?I?I� I�I�I?I?I?I�I�I�I?I�. I�I�IZI�I�I?I?I� I?I�I?I�I?I� I�I?I?I�I? I� I�I?I?I�I?I?I?I�I�I?I� I�I?I� I?I�I?I�I?I?I�I?I?I� IYI?I?I?I?I?I?I?I?IZI? I?I�I? I�I�I� I�I?I�I?I�I?I�I�I�I�I� I�I?I�I�I� I�I�I?I?I?I?I�I? I�I?I?I?I�I? I?I� I�I�I�I?I� I?I�I? I?I�I?I?I�I�I?I�I?I�I?I� I?I�I?I?I�I�I?I� I�I?I� I�I�I?I?I?I?I? I�I?I� I�I�I�I?I�I?I?I?I?I?I�I� I?I�I?I�I�I�I�I?I�I� I�I�I? I�I�I?I�I�I?I?I�I?I�I�I?, I?I�I?I� I?I�I?I?I�I�I?I�I? I�I?I� I?I� I?I�I�I�I?I?I?I�I�I?I?I�I�I? I�I�I? I�I?I�I� I�I�I?I?I�I?I�I� I�I�I�I?I�I?IZI?, I?I�I�I�I?I� -I�I� I�I�I? I�I? I�I�I�I?I?I�I?I?- I�I?I� I�I?I�I�I�I�I�I�.

I?I� I?I�I?I�I�I�I?I� I�I�I� I�I?I�I�I�I?I� I?I?I?I?I?I?I�I�, I?I� I�I�I? I�I�I?. 3 I�I?I� I�I?I?I?I?I� 65 I�I?I� I�I� I�I?I� I?I?I?I?I� I�I?I?I?I�I�I�I?I?I�I�I? I?I�I�I�I?I? I�I�I�I�I? I?I�I? I?I� I?I�I?I?I?I?I?I�I?I?I?, I?I� IsI?I?I?I� I?I�I?I�I?I?I?I?I� I�I�I?I�I�I?I� I�I�I? I?I�I?I�I?I?IZI? IYI?I?I?I?I?I?I?I�I�, I�I?I�I�I�I�I?I�I� I?I�I? IYI?I?I?I?I?I?I?I?IZI?, I?I? I�I�I?I�I�I?I?I�I?I�I�I?I�I� I�I?I� I�I�I?I�I?I�I�I�I?I?I� I?I� I?I�I�I?I?I�I�I? I�I�I�I?I�I?I?I?I?I?I� I?I�I?I� I�I�I�I?I�I?I�I� I?I�I?I�I? I�I�I? I?I?I?I?I�I? IsI�I�, I� I�I?I?I?I�I?I?I?I� I?I�I?I?I?I?I�I�I?I�I� I�I?I�I� I?I� I�I�I? I�I?I?I?I�I?I�I?I� I�I�I? I?I�I?I�I?, I?I? I?I?I�I?I?I?I�I?I?I�I� I?I�I? I�I� I?I�I?I?I?I�I?I� I�I�I?I�I?I?I�I?I?I?I�I?I�I� I�I�I? I�I�I?I?I?I?I�I?I�I? I�I�I�I?I?I�I�I?I�I�I?I?IZI? I�I?I?I�I?I?I�I?I?IZI? I?I�I?I� I�I?I�I�I�I�I�I�, I?I�I?IZI� I?I�I? I?I? I?I�I?IZI?I�I?I� I�I?I� I?I� I�I�I?I?I�I�I�I?I?I�I�I? I?I� I�I�I?I?I�I�I�I?I� I?I� I?I�I?I?I?I?I�I�I?I�I�. I� I�I?I?I?I�I�I�I?I?I�I?I� IsI?I� I�I?I�, I?I�I?I�I�I?I?I� I?I�I? I?I�I?I�I? I�I�I� I�I?I?I�I?I?I?I?I?I�I?I?I�I� I?I?I�I�I�I?I�I�, I?I�I?I?I�I? I?I� I?I?I?I?I�I? I�I� I�I�I?I�I?I�I�I� I�I�I?I�I�I?I?I�I?I�I?I� I�I�I?I?I?I�I�I� I?I�I?I�IZI? I?I�I�I� I�I?I� I�I�I?I�I�I?I?I�I?I�I?I� I�I�I� I�IZI?I�I� I?I�I? I?I�I?I�I� I�I?I�I� I�I�I�I?I?I�I?I?I�I� I�I�I�I?I?I�I�I?I�I�I?I�I�, I?I�I? I�I�I�I? I�I?I?I?I� I?I�I�I?I? I?I�I?I�I?I� I�I?I?I?I?I�I?.

I�I?I�I?I?I?, I?I?I?I�I�I?I� I?I� I�I? I�I?I?I?I? 66 I�I?I� I�I�I�I?I? I�I� I�I?I� I?I?I?I?I� 4446/2016, I�I?I?I?I�I�I�I�I�I�I?, I?I�I�I�I?I? I�I�I�I�I?, I?I�I?, I�I�I? I�I�I? 1I� I�I�I?I?I?I�I�I?I?I?I� I�I?I� 2017, I?I? I�I�I?I�I�I?I?I�I?I�I?I� I�I?I� I�I�I?I?I�I�I?I?I�I�I? I�I�I�I?I�I?I?I?I?I?I�I� I�I�I�I?I�I?I�I� I�I�I?I�I?I�I?I?I?I�I�I? I?I� I�I?I�I?I�I?IZI?I?I�I? I�I?I�I� I?I�I�I�I?I�I�I�I�I�I� I?I�I�I�I?I?I� I?I� I�I�I? I�I�I?I?I?I�I� I?I�I?I�IZI? I?I�I? I?I�I?I�I? I�I�I�I?I�I?I�I�, I?I� I?I�I�I� I�I?I?I�I? I�I?I� I?I� I?I�I? I�I�I?I?I�I�I�I�I�I? I�I�I?I�I?I?I�I?I�I?I�I� I?I�I? I?I� I�I?I�I?I?I�I�I� I�I�I?I?I?I?IZI� I�I�I� I�I�I�I?I?I�I?I?I?I�I� I�I�I�I�I� I?I�I�I? I�I?I?I?I?I? I�I?I� I?I�I�I�I?I�I�I?I�I�I?I� I?I�I? I?I�I? I�I�I?I�I?I?. I?I� I?I?I?I�I� I�I�I?I�I?I�I?I?I?I�I? I�I�I? I�I�I?I�I?I�I�I?I� I�I�I�I�, I?I� I�I�I?I?I�I�I�I�I�I�I? I?I?I?I?I?I�I�I?I?I? I�I?I?I?I�I?I?I? I?I?I?I�I� I�I?I�I?I�I? (1.000) I�I�I?IZ.

I�I�I?I?I?I�I?I�I? I�I�I�IZI?, I�I�I? I�I�I? I�I?I�I?I?I�I?I� I�I�I�I�I?I�I�, 1I� I�I�I?I?I?I�I�I?I?I?I� 2017, I�I�I�I?I�I�I? I�I�I?I�I?I�I�I?I� I�I�I? I�I?I� I�I�I?I�I�I?I?I�I?I�I?I� I?I?I� I�I�I? I�I?I�I?I�I?I�I?I� I�I�I? I?I�I�I�I?I�I�I�I�IZI? I?I�I�I�I?I?I� I?I� I�I�I? I�I�I?I?I?I�I� I?I�I?I�I? I�I�I�I?I�I?I�I� I?I� I?I�I?I�I�I�. I�I?I� I�I�I? I�I�I?I�I�I?I� I�I?I�I�I�I?I�I�I? I?I�I? I�I�I?I�I?I�I?I�I�I? I�I?I?I?I�I?I?I�I? I?I� I�I�I�I�I? I�I�I? I?I?I?I?I?I�I� I�I�I?I�I�, I?I�I?I�I�I?I?I�I?I� I?I� I?I�I?I�I� I�I?I�I� I?I�I?I�I?I�I�I�I?I�I� I?I� I�I?I�I?I�I�I?I?I�I? I�I?I?I�I?I?I?I�I� I�I?I�I?I�I?I�I?I�I� I�I�I? I�I�I�I�I�IZI? I�I?I�I�, I�I?I�I� I?I�I�I?I?I�I�I? I�I�I�I?I�I?I?I?I?I?I� I?I�I?I� I�I�I�I?I�I?I�I�, I�I?I�I� I?I�I?.

I?I�I?I?I�I?I�I?I� I�I�I�I?I� I?I�I?, I?I� I�I? I�I?I?I?I? 62 I�I�I?. I?I�I� I�I?I� I�I�I?I�I�I�I?I� I?I?I?I?I�, I?I�I?I�I?I?I�I�I?I� I? A�I�I�I�I?I?I�I�I?I�I�I?I?I?I� I�I?I?I�I?I?I�I?I?I?I�A� I�I�I? I�I�I?I�I�I?I?I�I?I�I�I?, I?I�I?I� I�I?I� I?I�I?I?I?I� I?I� I?I?I�I?I�I?I?I?I?I?I�I�I? I?I? I�I�I�I?I�I?I?I?I?I?I�I� I?I�I?I�I�I�I�I?I�I� I�I?I� I�I�I?I?I?I?I? I�I�I?I?I�I�I?I?I�I?I?I� I�I�I? I�I�I?I�I�I?I?I�I?I�I�I?I?I� I?I?I�I?I�I�I?I?I?I�I�I�I� I�I?I� I?I�I�I?I�I?I�.

IY I�I?I?I�I?I?I�I?I?I?I� I�I�I�I?I� I?I�I?I?I�I�I�I�I? I?I�I? I?I� I�I?I� I�I?I?I�I�I�I?I?I�I� I?I�I?I�I�I� I�I�I? I�I�I�I�I�IZI? I�I�I� I�I�I?I�I�I?I?I�I?I�I�, I?I�I�I� I�I?I�I�I?I� I�I?I?I�I�I?I?I�I?, I�I�I�I� I?I�I?I�I�I�IZI� I�I�I�I�I�I? I�I�I?I�I?I�I?I?I�I� I�I�I? I�I?I? I�I?I�I�I�I?I�I�I�I? I�I�I?I�I�I?I?I�I?I�I�I?I?I? I�I?I?I�I?I?I�I?I?I? I�I?I� I�I?IZI�I� I�I�I�I�I?I� I� I�I?I�I� I?I�I? I�I?I�I� I�I?I�I?I?I�I?I�I�I? I? I�I?I�I?I�I�I?I�I?I?I?I� I?I�I�I? I�I?I�I?I?I� I?I?I?I�I?I� I?I�I?I?I�I�I?I?I?I?I�I�. I�I?I�I�I�I�I?I?I�I?I? I� I�I�I?I?I�I?I� I?I�I?I?I?I?I�I�I�I?I� I�I?I� I�I?I?I�I? I�I?I� I�I?IZI�I? I?I�I?I�.

I� I�I?I�I� I�I�I?I?I�I?I�I? I?I�I? I? I?I�I?I?I�I?I?I?I?I�I?I?I� I�I?I?I�I?I?I�I?I?I?I� I?I� I�I?I�I�I�I? a��I�I?I?I? I?I� I�I?I?I�I? I�I�I�I?I? I�I?I?I� I?I?I� I�I?I�I?I�I?I�I� I?I?I?I?I?I?I�I?I�I?I�I� I�I�I?I�I�I?I?I�I?I�I?I� I�I�I� I�IZI?I�I�- I?I� I?I�I?I�I?I?I?I�I�I? I?I�I?I?I?I?I�, I?I� I�I?I?I?I�I�I�I�I�I?I�I? I�I�I? I�I?I� I?I�I�I�I?I�I�I?I�I?I� I?I�I? I?I� I�I�I?I�I�I�I�I?I�I? I�I?I?I�I?I?I?I�I� I�I�I? I�I�I?I�I?I�IZI?I�I�I? I�I�I� I�I�I?I�I�I?I?I�I?I�I�, I�I�I? I?I�I?I� I?I� I?I�I�I�I?I�I�I�I?I?I�I�I? I?I? I?I�I�I?I�I�I� I�I?I?I� I�I? I?I�I?I?I?I?I?, I?I? I�I?I�I�I�I?I?I�I?I?I�I� I�I?I?I�I?I?I�I�, I?I? I?I?I?I?I?I? I�I�I? I�I?I?I�I�I?I?I�I?I�I?, I�I� I�I?I?I?I?I?I� I?I�I? I?I�I�I� I?I? I�I?I?I�I�I� I�I�I?I�I?I�IZI?I�I?I�, I� I?I�I�I�I?I� I�I�I? I?I�I?I?I�I? I?I?I�I�I�I�I? I�I�I? I�I�I?I�I�I?I?I�I?I� I?I�I�I? I�I�I�.A�

I?I�I�I? I?I� I�I�I? I?I�I?I?I�I?I?I?I?I�I?I� I�I?I?I?I?I�I?I?, I� I?I�I?I?I?I?I?I�I?I?I?I?I� I�I�I�I?I�I�I?I�I� I�I?I?I� I�I� I?I�I�I� I�I�I� I?I�I? I?I�I�I�I?I?I� I?I?I�I�I�I?I�I�I� A�I�I?I�I?I?I?I?I�I?I�I� I�I?I?I?I�I?I�I� a�� I�I�I?I�I?I?I�A�, I?I�I?I� I�I?I�I?I?I�I�I�I�I�I? I?I�I? I�I? I?I�I�I�I?I�I�I?I� I?I?I�I?I�I�I�I? I� I?I�I?, I�I�I?I?I�I�I?I?I? I�I�I?I?I?I�I�I� I?I�I?I�IZI? POS.

Comments are closed.