ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγρών καυσίμων του ΤΕΙ Κρήτης προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Ημ/νία διενέργειας : Παρασκευή 20/10/2017 και ώρα 11.00 π.μ.
Ημ/νία λήξης προσφορών: Παρασκευή 20/10/2017 και ώρα 11.00 π.μ.
Ανοίξτε παρακάτω τη σχετική πρόσκληση προσφορών υγρών καυσίμων του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΔΑ ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Comments are closed.