Υποχρεωση καταβολης ανταποδοτικου τελους για την χρηση των αδειων λειτουργιας

Βάση της ΚΥΑ ( Δ2/Α/Φ.5/οικ.2490/10-02-2005 ΦΕΚ 218 Β’ /18-020-2005) ο κάτοχος Άδειας Πρατηρίου Καυσίμων και Σταθμού Αυτοκινήτων με αντλίες,
οφείλει να καταβάλλει στην ΔΟΥ της περιοχής του στον ΚΑΕ 3421 το ετήσιο ανταποδοτικό τέλος για τη χρήση αδείας, ποσού των 40,00 ΕΥΡΩ.
Η καταβολή γίνεται καθε φορά εμπροθέσμως, κατά το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους και το αποδεικτικό να το κατατίθεται στην Δ/νση Μεταφορών που ανήκει.
Σε περίπτωση μη καταβολής επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με διπλάσιο του τέλους. ( 80,00 ευρώ + 40,00 ευρώ το τέλος = 120,00 ευρώ).
https://www.popek.gr/index.php/el/news

Comments are closed.