ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ

Μέσα στο πρώτο 6μηνο του έτους πρέπει να καταβληθεί το ετήσιο ανταποδοτικό τέλος 2017 για τη χρήση των αδειών λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίμων, το οποίο έχει καθοριστεί σε ύψος 40€ ανά έτος. Το ανωτέρω ανταποδοτικό τέλος εισπράττεται από τις κατά τόπους Δ.Ο.Υ. , ενώ οι κάτοχοι των αδειών υποβάλλουν στις αρμόδιες για την έκδοση των αδειών υπηρεσίες φωτοαντίγραφο του διπλότυπου της Δ.Ο.Υ. από το οποίο προκύπτει το ποσό που έχουν καταβάλλει ως ετήσιο ανταποδοτικό τέλος.
Σε περίπτωση που δεν καταβάλλεται το ως ανωτέρω τέλος εντός του πρώτου εξαμήνου του επόμενου έτους, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ανταποδοτικού τέλους.

Comments are closed.