ΑΜΕΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΜΑΣ

Ο Σύνδεσμος Πωλητών Πετρελαιοειδών Ν. Ηρακλείου καλεί τους συνάδελφους όπως βοηθήσουν όσο μπορούν για την δαπανηρή αποκατάσταση της υγείας του συναδέλφου μας Αλεξάκη Αλέξανδρου.Εθνική τράπεζα IBAN: GR 1701106250000062500107826 – Αλέξανδρος Αλεξάκης του Γεωργίου

Comments are closed.