Ευχαριστω του Συνδέσμου για στηριξη του επιμελητηριου ηρακλειου

Τα μέλη του Συνδέσμου Βενζινοπωλών Ν. Ηρακλείου ευχαριστούν τον Πρόεδρο, τη Διοικούσα Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου για τη θετική ανταπόκριση και την έμπρακτη στήριξή τους στην πρωτοβουλία συσπείρωσης και ανάπτυξης της τοπικής επιχειρηματικότητας που οργανώνει το Σωματείο μας .

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου, θεματοφύλακας της ελληνικής επιχειρηματικότητας διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο στην ανοικοδόμηση της τοπικής οικονομίας, στην ενδυνάμωση δεσμών μεταξύ της τοπικής κοινωνίας, στην αφύπνιση από την επιχειρηματική καθημερινότητα και την στροφή αναπτυξιακής πορείας με όχημα την καινοτομία και την εξωστρέφεια.

Οφείλουμε να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση μιας ισχυρής καταναλωτικής συνείδησης στήριξης της ελληνικής και δη τοπικής παραγωγής και επιχειρηματικότητας,
να ενισχύουμε διαρκώς το κλίμα εμπιστοσύνης που απολαμβάνει ο καταναλωτής, ο οποίος απευθύνεται στις επιχειρήσεις του τόπου μας κι όχι σε απρόσωπα συμφέροντα πολυεθνικών.

Discussion Area - Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.