ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Eπιτυχώς πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες του Συνδέσμου Πωλητών Πετρελαιοειδών Ν. Ηρακλείου. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Πωλητών Πετρελαιοειδών Ν. Ηρακλείου που εξελέγη, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Πρόεδρος : Σαμόλης Λυκούργος
Αντιπρόεδρος: Γιαουρτάς Παύλος
Γ. Γραμματέας: Δοξαστάκης Φώτης
Ταμίας: Σπανάκης Γεώργιος
Μέλη: Δανδάλης Εμμανουήλ, Καδιανάκης Μιχαήλ, Μαυράκης Ιωάννης

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε θα εργαστεί συστηματικά προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της αγοράς πετρελαιοειδών που πλήττουν τόσο τους πρατηριούχους του Νομού Ηρακλείου όσο και τους καταναλωτές.