ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΩΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Σήμερα 30 Απριλίου 2015 είναι η τελευταία ημέρα διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡ. ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΗΣ:

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
Σας υπενθυμίζουμε ότι η Πέμπτη 30.4.2015 είναι η τελευταία ημέρα διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης από τα μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.
Το Πληροφοριακό Σύστημα θα συνεχίσει την λειτουργία του και μετά τη λήξη της περιόδου διάθεσης και θα γίνονται αποδεκτές όλες οι κινήσεις με ημερομηνία παραστατικού μέχρι και 30.4.2015 είτε υποβληθούν εμπρόθεσμα είτε υποβληθούν εκπρόθεσμα.