Χρήστος Στεφάνου

Σημάδια ανάκαμψης καταγράφει η αγορά των καυσίμων κίνησης, στο πρώτο τετράμηνο του έτους σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Energypress. Συγκεκριμένα το σύνολο των καυσίμων κίνησης, δηλαδή βενζίνες και πετρέλαιο κίνησης καταγράφει αύξηση της τάξης του 1,5% με 1.807.477 κυβικά έναντι 1.780.849 κυβικά στο τετράμηνο του 2022. Η άνοδος οφείλεται κυρίως στην αύξηση της κατανάλωσης των βενζινών κατά 2,9% από τα 823.597 κυβικά το 2002 στα 847.166 κυβικά φέτος. Αντίθετα το πετρέλαιο κίνηση παρέμεινε ουσιαστικά σταθερό με άνοδο 0,3% στα 960.311 κυβικά από 957.252 κυβικά πέρυσι. 

Αντίθετα στο πετρέλαιο θέρμανσης η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική με σημαντική υποχώρηση της κατανάλωσης σε σχέση με πέρυσι. Συγκεκριμένα από 698.811 κυβικά το 2022, φέτος στο τετράμηνο η κατανάλωση προσγειώθηκε στα 489.004 κυβικά καταγράφοντας μείωση της τάξης του 30%. 

Σε ό,τι αφορά το μήνα Απρίλιο η εικόνα αντιστρέφεται σε σχέση με το τετράμηνο καθώς τα καύσιμα κίνησης κατέγραψαν μείωση της τάξης του 6,2%, ενώ αντίθετα το πετρέλαιο θέρμανσης αυξήθηκε σε ποσοστό 34%. Πιο συγκεκριμένα τα καύσιμα κίνησης εμφάνισαν κατανάλωση της τάξης των 476.811 κυβικών έναντι 508.549 κυβικών πέρυσι τον Απρίλιο. Οι βενζίνες υποχώρησαν κατά 2,1% από τα 233.106 κυβικά στα 228.276 κυβικά φέτος τον Απρίλιο, ενώ το diesel κίνηση υποχώρησε κατά 9,8% από τα 275.442 κυβικά στα 248.535 κυβικά φέτος. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης φέτος τον Απρίλιο η κατανάλωση έφτασε τα 53.717 κυβικά έναντι 40.079 κυβικά περύσι τον ίδιο μήνα. 

Αξίζει να αναφερθεί τέλος ότι σε ό,τι αφορά το Μάιο, οι εκτιμήσεις της αγοράς αναφέρουν ότι καταγράφηκε σημαντική αύξηση στα καύσιμα κίνησης. Συγκεκριμένα η εκτίμηση για τις βενζίνες κάνει λόγο για αύξηση της τάξης του 6% ενώ για το diesel κίνησης η αύξηση εκτιμάται στο 3,5%. 

energypress