Την ένταξη της παραβατικότητας στους στόχους και τις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης, ως μείζον θέμα για την επιβίωση του κλάδου, ζητάει η ΠΟΠΕΚ. Το λαθρεμπόριο, η νοθεία και η καταδολίευση των ηλεκτρονικών συστημάτων εισροών εκροών έχουν λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και η αν όχι πάταξη, έστω ο δραστικός περιορισμός της θα συντελέσει στην γενικότερη υλοποίηση των στόχων σας, καθώς η διαρροή εσόδων από την παραβατικότητα στοιχίζει  στο κράτος εκατομμύρια ευρώ ετησίως, τα οποία έχουν  ανάγκη τόσο το ελληνικό κράτος  όσο και οι πολίτες