Με επιστολή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ) ζητά από τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταικούρα να μην επιβληθούν πρόστιμα για το πρώτο έτος εφαρμογής (2019) των ΠΟΛ για την καθημερινή αποστολή δεδομένων πωλήσεων (λόγω του χρονικά ανέφικτου χρονικού περιθωρίου εφαρμογής.

Ακολουθεί το περιεχόμενο της επιστολής

ΘΕΜΑ:  «ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ & ΑΡΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ στην ΑΑΔΕ ΕΤΟΥΣ 2019»
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Ο κλάδος μας διαρκώς υποχρεώνεται σε εφαρμογή νομοθετικών διατάξεων ή υπουργικών  αποφάσεων,  δίχως να συμμετέχει σε  σχετική  διαβούλευση ως   υπόχρεος να προσαρμοστεί  σε  αυτές και μάλιστα επιπλέον με ασφυκτικές προθεσμίες. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η καθημερινή υποχρέωση των πρατηρίων από την 1η Ιανουαρίου 2019 (ΠΟΛ. 1195, 1208, 1218) να αποστέλλουν στην ΑΑΔΕ τα παραστατικά πωλήσεων που εκδίδονται μέσω Φ.Η.Μ., όπου  σε διάστημα λιγότερο του ενός  μηνός και μάλιστα σε εορταστική περίοδο έπρεπε ταυτόχρονα  όλα τα πρατήρια υγρών καυσίμων και υγραερίων της Ελλάδος να προσαρμοστούν με την συνδρομή τεχνικών εταιρειών πληροφορικής, οι οποίες αδυνατούσαν να ανταπεξέλθουν λόγω της αδυναμίας τους να υποστηρίξουν σε περιορισμένο χρονικό διάστημα χιλιάδες πρατήρια διάσπαρτα σε όλη την Ελλάδα.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα  η ολοκλήρωση της ρύθμισης να γίνει  με χρονική καθυστέρηση, χωρίς να υπάρχει υπαιτιότητα του πρατηριούχου, και άδικα να επιβληθούν σε νόμιμες επιχειρήσεις του κλάδου μας σε όλη την Ελλάδα, υπέρογκα πρόστιμα  για το έτος 2019,  ύψους  100 ευρώ ανά ΦΗΜ για κάθε ημέρα,   λόγω  μη διαβίβασης  δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων από τα πρατήρια καυσίμων στην ΑΑΔΕ. Σε πολλές περιπτώσεις  το ύψος των προστίμων υπερβαίνει τα  10.000 ευρώ.
Ζητήσαμε κατά την συνάντηση μας  με τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απ. Βεσυρόπουλο (15/2/2023) αλλά και με σχετική επιστολή, να μην επιβληθούν  πρόστιμα για το πρώτο έτος εφαρμογής, ήτοι το 2019, των εν λόγω ΠΟΛ,  να διαγραφούν τα  ήδη επιβληθέντα πρόστιμα για παραλείψεις που έλαβαν χώρα το ίδιο έτος και να επιστραφούν τυχόν καταβληθέντα ποσά για πρόστιμα  που επεβλήθησαν στις  παραπάνω περιπτώσεις.  
Κύριε Υπουργέ,
Κληθήκαμε ή καλούμαστε  να καταβάλουμε εξοντωτικά πρόστιμα που αφορούν το έτος  2019  από καθυστέρηση εφαρμογής αποφάσεων που κατά την έκδοσή τους δεν υπολόγισαν το χρονικά  ανέφικτο περιθώριο προσαρμογής από τον  περιορισμένο αριθμό τεχνικών εταιρειών  σε σχέση με τον όγκο των πρατηρίων ανά την Ελλάδα.
Συν τοις άλλοις η μη αποστολή των δεδομένων είναι επί της ουσίας τυπική  παράβαση, αφενός διότι οι ΦΗΜ είναι σφραγισμένοι γεγονός που πιστοποιεί το απαραβίαστο τους και αφετέρου όλα τα δεδομένα υπάρχουν στο λογιστήριο του πρατηρίου για οποιονδήποτε έλεγχο.
Παρακαλούμε όπως υποστηρίξετε και  ικανοποιήσετε  το δίκαιο προαναφερόμενο αίτημα μας, το οποίο κατανόησε και αποδέχθηκε στη μεταξύ μας συνάντηση και ο Υφυπουργός Οικονομικών, και εγκρίνετε την σχετική εισαχθείσα πρόταση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ) στην Βουλή.
 Σας ευχαριστούμε θερμά ”