Ακόμα μία σημαντική επιτυχία στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων, με άμεση είσπραξη του πολλαπλού τέλους λαθρεμπορίας, κατέγραψαν οι τελωνειακοί ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

Μετά από ψηφιακή ανάλυση κινδύνου, εντοπίστηκε πλοίο με σημαία Λιβερίας, καταμετρήθηκαν τα καύσιμα, ελέγχθησαν τα ναυτιλιακά έγγραφα, και, σε συνδυασμό με τα παραστατικά των καυσίμων, διαπιστώθηκε λαθρεμπορία. 
Συγκεκριμένα, βρέθηκαν 175,13 μετρικοί τόνοι επιπλέον καυσίμων ιδιοκατανάλωσης πετρελαίου εξωτερικής καύσης. 

Οι υπόχρεοι παραιτήθηκαν από τα ένδικα μέσα και κατέβαλαν άμεσα πολλαπλό τέλος λαθρεμπορίας, 105.000 ευρώ, σε εφαρμογή του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα. 

Οι ελεγκτές ερευνούν το σύνολο της δραστηριότητας του γραφείου, που εκπροσωπεί την πλοιοκτήτρια στην Ελλάδα, για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και άλλες τέτοιες κινήσεις.
capital.gr