ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Π.Ο.Π.Ε.Κ. 

Προς τους Πρατηριούχους – Διακινητές πετρελαίου θέρμανσης

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (Π.Ο.Π.Ε.Κ.), διευκρινίζει ότι θα συνεχισθεί μέχρι το τέλος της φετινής χειμερινής περιόδου 30 Απριλίου 2019, χωρίς αλλαγές ότι ίσχυε μέχρι σήμερα, σε ότι αφορά την διακίνηση και την διάθεση πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και την έκδοση των σχετικών παραστατικών.

Οι πωλήσεις εκτός πρατηρίου θα συνοδεύονται με συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής, και θα εκδίδονται κατά την παράδοση στον πελάτη με Απόδειξη Λιανικής ή Τιμολόγιο, όπως γίνονταν μέχρι 31/12/2018.