Ανακοινώνεται η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Πωλητών Πετρελαιοειδών Ηρακλείου, το οποίο προέκυψε από τις εκλογές  που πραγματοποιήθηκαν
στις  31η Οκτωβρίου 2021,  και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Σαμόλης Λυκούργος

Αντιπρόεδρος: Δοξαστάκης Φώτιος

Γ. Γραμματέας: Μαυράκης Εμμανουήλ

Ταμίας: Ρουσσάκης  Χριστόδουλος

Μέλη: Μαυράκης Ιωάννης,  Δαριβιανάκης Αντώνιος, Λουπάκης Κωνσταντίνος

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί τους συνάδελφους πρατηριούχους για την συμμετοχή και την εμπιστοσύνη τους  και εκφράζει τη διάθεσή του να εργαστεί και να συνεργαστεί με αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, διεκδικώντας τα δίκαια αιτήματα του κλάδου, καθώς και την πρόοδο –  ανάπτυξη του επαγγέλματος.