Στην τηλεδιάσκεψη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ) με την ομάδα εργασίας της  Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με επικεφαλής τον επιχειρησιακό υπεύθυνο my Data, προϊστάμενο του τμήματος συντονισμού και διοικητικής υποστήριξης  κ.  Αντώνη Ντίνο, η οποία  πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου, διευκρινίστηκαν τα εξής:

 1. Επιτρέπεται η προτιμολόγηση από το πρατήριο των παραγγελιών πετρελαίου θέρμανσης  μέσω ΦΗΜ.
 2. Δεν είναι υποχρεωτική στο τέλος της ημέρας,  η επιστροφή στο πρατήριο   των υπολοίπων και αδιάθετων  ποσοτήτων πετρελαίου θέρμανσης, συνεπώς καταρρίπτεται η σχετική στρέβλωση από τις εταιρίες μηχανογράφησης.
 3. Προαιρετικά συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε το χειρόγραφο συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής και όποιος χρησιμοποιεί ΣΔΑ ηλεκτρονικά  μπορεί να έχει πεδίο εκ μεταφοράς.
 4. Στην περίπτωση που υπάρχει πραγματική αδυναμία και η φορητή τιμολόγηση επί του βυτίου δεν λειτουργεί για λόγους που μπορούν να αποδειχθούν,  επιτρέπεται να εκδοθεί  χειρόγραφο παραστατικό, όπου θα αναγράφεται η  αιτιολογία της αδυναμίας έκδοσης. Εδώ συστήνουμε, στο εμπορικό σας πρόγραμμα  να δημιουργηθεί ειδική σειρά για την χειρόγραφη απόδειξη,  ώστε να αποστέλλονται τα δεδομένα στην ΑΑΔΕ,  όπως υπάρχει η υποχρέωση. ΠΡΟΣΟΧΗ προς αποφυγή παρεξηγήσεων οι χειρόγραφες εκδίδονται ΜΟΝΟ σε περίπτωση πραγματικής αδυναμίας.
 5. Οι αποδείξεις εσόδου που εκδίδονται για τον σκοπό της φόρτωσης του βυτίου, πρέπει να ακυρώνονται  με τον οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, ώστε να μην ανεβαίνουν διπλές πωλήσεις.
 6. Η φορητή τιμολόγηση δεν είναι αποκλειστικά συνδεδεμένη με συγκεκριμένο βυτίο, δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιείται και σε άλλα βυτιοφόρα, με την προϋπόθεση  να αναφέρεται η πινακίδα του κάθε βυτίου, που το χρησιμοποιεί.
 7. Το σύστημα Ήφαιστος θα καταργηθεί με την πλήρη λειτουργία του my data, όπου θα μπει συγκεκριμένο πεδίο με τον αριθμό παροχής της ΔΕΗ.
 8. Τέλος, στηλιτεύσαμε την στάση των εγκαταστατών και μηχανογράφων, που αφενός μας εκβιάζουν, αφετέρου δεν μας υποστηρίζουν πλήρως.  
  Ζητήσαμε να έχουν εκείνοι την ευθύνη της ορθής και έγκαιρης αποστολής  των παραγόμενων δεδομένων, όπως επίσης ζητήσαμε και έγινε αποδεκτό  να ακολουθήσει  παρουσία της ΑΑΔΕ,  διάσκεψη και με τους  εγκαταστάτες και μηχανογράφους, ώστε να αναδειχτούν τα προβλήματα που μας έχουν φορτώσει.       
  Δεσμευτήκαμε ότι θα καταθέσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και τις γνώσεις μας, ούτως ώστε και να λυθούν τα προβλήματα, αλλά ταυτόχρονα και να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες που μας παρέχονται.
  popek.gr