ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟ – ΤΕΥΧΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΠΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Π.Ο.Π.Ε.Κ.)

https://www.popek.gr/images/pdf/Popek_march_newsletter.pdf