Καταγγελία εναντίων των εταιρειών Petrolina (Holdings) Public Ltd, EKO Cyprus Ltd, Coral Energy Products Cyprus Ltd και ExxonMobil Κύπρου Ltd. για πιθανολογούμενες παραβάσεις του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2022 κατέθεσε σήμερα ενώπιον της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού η Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας και Κερύνειας του Παγκύπριου Συνδέσμου Πρατηριούχων Υγρών Καύσιμων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του συνδέσμου, η καταγγελία αφορά σε παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου λόγω της εφαρμογής αθέμιτων τιμών χονδρικής πώλησης υγρών καυσίμων που εκδηλώθηκε με υπερβολική τιμολόγηση από τις καταγγελλόμενες σε πρατήρια που φέρουν το εμπορικό τους σήμα ή/και σήματα και παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου λόγω της εφαρμογής αθέμιτων τιμών που εκδηλώθηκε με πρακτική συμπίεσης περιθωρίου κέρδους από τις EKO, Petrolina και Coral.

Αφορά επίσης σε παράβαση του άρθρου 6(1)(γ) του Νόμου λόγω της εφαρμογής άνισων όρων επί ισοδύναμων συναλλαγών από την EKO ή/και του άρθρου 6(1) του Νόμου λόγω προτιμησιακής συμπεριφοράς που επέδειξε η EKO προς όφελος συγκεκριμένης εταιρείας ή εταιρείας ιδίων συμφερόντων με αυτήν ή/και τους μετόχους αυτής, με αποτέλεσμα πρατηριούχοι που διαχειρίζονται γειτονικά πρατήρια με το εμπορικό σήμα «ΕΚΟ» να τίθενται σε μειονεκτική θέση στον ανταγωνισμό.

Επιπλέον, καταγγέλλεται παράβαση του άρθρου 3 του Νόμου από τις παραπάνω εταιρείες λόγω απαγόρευσης των αμοιβαίων προμηθειών μεταξύ πρατηριούχων που διαχειρίζονται πρατήρια με το ίδιο εμπορικό σήμα ή/και άλλους προμηθευτές ή μεταπωλητές των σχετικών προϊόντων των Καταγγελλομένων, καθώς και παράβαση του άρθρου 3 του Νόμου από την Petrolina λόγω επιβολής μη αναλογικής ρήτρας απαγόρευσης ανταγωνισμού στις συμφωνίες της με διαχειριστές πρατηρίων με τα εμπορικά της σήματα.