Ζήτημα το οποίο απασχολεί χρόνια το Σωματείο μας (Σύνδεσμο Πωλητών Πετρελαιοειδών Ηρακλείου) είναι η άδικη αναστολή επικουρικής συνταξιοδότησης για πρατηριούχους ασφαλισμένους του ΟΓΑ. Το Σωματείο μας ανέκαθεν επεδίωκε, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία μας, την λύση της άδικης μεταχείρισης των ασφαλισμένων πρατηριούχων στον ΟΓΑ που έχαναν άδικα την επικουρική τους σύνταξη. Με επίμονες προσπάθειες της Ομοσπονδίας μας, εντάσσεται η δικαίωση των μελών μας και του κλάδου στο νομοσχέδιο υπό διαβούλευση για τον εξορθολογισμό της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Το νομοσχέδιο σε διαβούλευση

http://www.opengov.gr/minlab/?cat=82