Στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιούνιο του 1988 διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο στις χώρες του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη, από 9,7% που ήταν τον Μάιο του 2022.

Ο ετήσιος πληθωρισμός από έτος σε έτος αυξήθηκε σε όλες τις χώρες εκτός από τη Γερμανία, την Ιαπωνία και την Ολλανδία. Περίπου το ένα τρίτο των χωρών του ΟΟΣΑ κατέγραψε διψήφιο πληθωρισμό, με το υψηλότερο ποσοστό να καταγράφεται στην Τουρκία (78,6%). Αντίθετα, το χαμηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στην Ιαπωνία (2,4%).

Ο πληθωρισμός των τιμών των τροφίμων στον ΟΟΣΑ συνέχισε να αυξάνεται έντονα, φθάνοντας το 13,3% τον Ιούνιο του 2022 σε σύγκριση με 12,6% τον Μάιο, τη μεγαλύτερη αύξηση των τιμών των τροφίμων από τον Ιούλιο του 1975. Ο πληθωρισμός των τιμών της ενέργειας εκτινάχθηκε στο 40,7% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο του 2022  από 35,4% τον Μάιο. Εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, ο ετήσιος πληθωρισμός αυξήθηκε στο 6,7% τον Ιούνιο του 2022, σε σύγκριση με 6,4% τον Μάιο του 2022.

oecd38

Ο ετήσιος πληθωρισμός στον μέσο όρο των χωρών της G7 έφτασε το 7,9% τον Ιούνιο του 2022 σε σύγκριση με 7,5% τον Μάιο. Η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφηκε στην Ιταλία (1,1 ποσοστιαίες μονάδες), ακολουθούμενη από τη Γαλλία (0,6 ποσοστιαίες μονάδες). Οι τιμές της ενέργειας παρέμειναν ο κύριος παράγοντας που συμβάλλει στον πληθωρισμό στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ιαπωνία, ενώ ο πληθωρισμός εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας επιβάρυνε τον πληθωρισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην περιοχή της G7, ο ετήσιος πληθωρισμός εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας μειώθηκε ελαφρά στο 4,7%, σε σύγκριση με 4,8% τον Μάιο του 2022.

Στη ζώνη του ευρώ, ο μετρούμενος ετήσιος πληθωρισμός, όπως μετράται με τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) αυξήθηκε σε 8,6% τον Ιούνιο του 2022 , σε σύγκριση με 8,1% τον Μάιο του 2022. Ισχυρές αυξήσεις μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου 2022 καταγράφηκαν στις τιμές τόσο των τροφίμων όσο και της ενέργειας. Η άμεση εκτίμηση της Eurostat για τη ζώνη του ευρώ τον Ιούλιο του 2022 δείχνει περαιτέρω αύξηση του πληθωρισμού από έτος σε έτος (σε 8,9%), ενώ ο πληθωρισμός χωρίς τα τρόφιμα και την ενέργεια αυξήθηκε στο 4,0% σε σύγκριση με 3,7% στο Ιούνιος 2022.

Τέλος, ο ετήσιος πληθωρισμός στην περιοχή της G20 αυξήθηκε στο 9,2% τον Ιούνιο του 2022, σε σύγκριση με 8,9% τον Μάιο του 2022 , με αξιοσημείωτες αυξήσεις σε όλες τις αναδυόμενες οικονομίες της G20 με εξαίρεση την Ινδία.

Πηγή: Reporter.gr