Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία της Ομοσπονδίας μας (Π.Ο.Π.Ε.Κ.) με το γραφείο του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή σχετικά με το αν θα συνεχιστεί η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης 0,15 λεπτών (0,12 + ΦΠΑ), δήλωσαν ότι πρόθεση του Υπουργείου είναι να συνεχιστεί και το μήνα Μάϊο 2022.

ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ