Αίτημα παράτασης επιδότησης πετρελαίου θέρμανσης στην αντλία 0,12 € προ ΦΠΑ ανά  λίτρο έως την 30η Απριλίου 2023 απέστειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ) προς το τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη, με κοινοποίηση στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη και στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα, όπου αναφέρει:

“Η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην αντλία  κατά την τρέχουσα χειμερινή περίοδο βοήθησε τα νοικοκυριά, έστω και περιορισμένα λόγω της οικονομικής ασφυξίας, να  προμηθεύονται τμηματικά πετρέλαιο για να καλύπτουν τις τρέχουσες ανάγκες τους.
Η περίοδος διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης λήγει στις 30 Απριλίου 2023, αναντίστοιχα σε σχέση με την επιδότηση όπου σύμφωνα με την απόφαση Αριθμ. ΓΔΟΥ 98/29.12.2022, (ΦΕΚ Β’ 6958/30-12-2022,  διαρκεί έως 31 Μαρτίου 2023.
 Η οικονομική αδυναμία των πολιτών να εφοδιαστούν μεγάλες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης καθιστά απρόσιτο το ενδεχόμενο να μπορέσουν να αποθηκεύσουν κατά  το υπόλοιπο επιτρεπόμενο διάστημα επιδότησης, έως τέλος Μαρτίου, πετρέλαιο που θα επαρκεί για τις περαιτέρω  ανάγκες τους. 
Δόκιμο είναι να εναρμονιστεί η διάρκεια  επιδότησης  με την λήξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, δηλαδή να παραταθεί έως 30.4.2023.
Άλλωστε χρειάζεται να  λάβουμε υπόψη ότι η τουριστική περίοδος στην Ελλάδα δεν έχει ξεκινήσει και η σημαντική μερίδα των καταναλωτών που απασχολείται  στον τουριστικό τομέα  έχει προ πολλού εξανεμίσει το  επίδομα ανεργίας που χορηγούσε το κράτος. 
Εξάλλου η δαπάνη παράτασης της επιδότησης στην αντλία (0,12 € ανά λίτρο,  για ένα μήνα επιπλέον  δεν θα επιβαρύνει σημαντικά τον προϋπολογισμό του κράτους, καθώς οι καιρικές συνθήκες κατά το Απρίλιο  δεν απαιτούν τόση  κατανάλωση ποσότητας πετρελαίου θέρμανσης όση απαιτείται στην καρδιά του χειμώνα.
Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη και η παράμετρος του υγιούς ανταγωνισμού, όταν πρόκειται για πολύ μεγάλες απότομες αυξήσεις  των τιμών,  όπως αυτή των 12 λεπτών πλέον ΦΠΑ,   δεδομένου ότι οι περισσότεροι πρατηριούχοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα αποθεματοποίησης καυσίμων με αποτέλεσμα οι λίγοι έχοντες τα κεφάλαια να βρεθούν σε πολύ πλεονεκτική θέση.  
Κύριε Υπουργέ
Κύριε Αναπλ. Υπουργέ
Παρακαλούμε, όπως άμεσα προχωρήσετε σε νέα απόφαση παράτασης επιδότησης 0,12 € προ ΦΠΑ  ανά  λίτρο  στην αντλία του πετρελαίου θέρμανσης έως και 30 Απριλίου 2023, όπου και λήγει η περίοδος  διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. 
Προσβλέπουμε στην θετική ανταπόκριση σας στο αίτημά μας. Σας ευχαριστούμε θερμά ”