Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Περιφέρεια Κρήτης” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης του ΕΣΠΑ 2014-2020, με σκοπό να στηρίξει τις επιχειρήσεις Περιφέρειας Κρήτης που υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19. Έναρξη υποβολής προτάσεων: 13-10-2020 ώρα 08.00 πμ – Λήξη υποβολής προτάσεων: 30-10-2020 ώρα 15.00 μμ

Πατήστε πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο για να μεταβείτε στην σχετική πρόσκληση του προγράμματος στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης.

https://www.crete.gov.gr/prosklisi-toy-ep-kriti-2014-2020-drasi-3-c-4/

Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις από το Σύνδεσμο για τα πρατήρια

Η ενίσχυση που προσφέρει το πρόγραμμα είναι στην μορφή μη επιστρεπτέας επιδότησης κάτι που σημαίνει ότι σε περίπτωση που μια επιχείρηση ενταχθεί θα λάβει ποσό ίσο με το 50% των εξόδων που πραγματοποίησε κατά το 2019 το οποίο δεν οφείλει να επιστρέψει (Minimum € 3.000 / maximum € 40.000). Η βασική υποχρέωσή της για την οποία θα εκλεχθεί είναι να διοχετεύσει το ποσό αυτό στην δραστηριότητά της.
Η επιλογή των επιχειρήσεων που θα επιδοτηθούν γίνεται βάσει βαθμολόγησης όπου το κυριότερο κριτήριο της είναι αν υπήρξε μείωση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το 3μηνο Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο 3μηνο το 2019. Όπως είναι κατανοητό δεν υπάρχει κάποια γενική παράμετρος που να αφορά τα πρατήρια καυσίμων ειδικότερα.
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές στα μέλη ότι η ένταξη οποιασδήποτε επιχείρησης (πρατηρίου ή μη) δεν είναι εξασφαλισμένη στο βαθμό του προγράμματος επιδότησης του εξοπλισμού εισροών -εκροών αλλά είναι συγκριτική σε σχέση άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις επιχειρήσεων που προχωρούν σε αίτηση.
Από τα παραπάνω είναι κατανοητό πως δεν υπάρχει γενικός κανόνας στο αν αξίζει να προχωρήσει κάποιος σε αίτησή. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει εκτίμηση της βαθμολογίας που συγκεντρώνει κάθε επιχείρηση και βασιζόμενοι σε αυτή να παρθεί η απόφαση.

Επικοινωνείτε ώρες πρωινές  στο τηλέφωνο του γραφείου, 2810220885 προκειμένου να ενημερωθείτε για σχετική οικονομική προσφορά για κατάθεση της πρότασης και τον έλεγχο διοχέτευσης  της ενίσχυσης στη λειτουργία της επιχείρησης σε περίπτωση ένταξης της στο πρόγραμμα.