Πρατήριο έφαγε πρόστιμο 150.000 ευρώ καθώς βρέθηκε να έχει νοθεύσει όλη τη βενζίνη που είχε στις δεξαμενές του. Συγκεκριμένα το πρόστιμο έφτασε τις 150.000 ευρώ, το οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα που έχουν επιβληθεί τα τελευταία χρόνια για παρόμοιες υποθέσεις, καθώς η σημασία του αδικήματος ήταν τεράστια για τους οδηγούς οι οποίοι μπορεί να οδηγηθούν σε σημαντικές βλάβες στα αυτοκίνητά τους, λόγω της νοθευμένης βενζίνης.
Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται η επωνυμία της επιχείρησης, η διεύθυνσή της αλλά και η ακριβής περιγραφή της παράβασης.

Με την υπ’ αρ. 369087/27-03-2023 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €) στην εταιρεία «EZ GAS OIL Ε.Ε.» με έδρα επί της Κηφισού 93 στον Αγ. Ι. Ρέντη, για τους παρακάτω λόγους:

Το δείγμα αμόλυβδης βενζίνης 95 RON που λήφθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας από το ανωτέρω πρατήριο υγρών καυσίμων βρέθηκε, σύμφωνα με τη γνωμάτευση του Γ.Χ.Κ., ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ – ΝΟΘΕΥΜΕΝΟ σε ποσοστό 100% με μείγμα ελαφρών λαδιών πετρελαίου που περιέχουν αρωματικές ενώσεις (κυρίως τολουόλιο) διότι:

α) απουσιάζει πλήρως ο ιχνηθέτης κινιζαρίνη αντί του προβλεπόμενου 3,0 mg/l και

β) περιέχει αρωματικές ενώσεις σε ποσοστό περίπου 39,8% v/v αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου 35% v/v,

παράβαση για την οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ.5 του ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 8.1 πίνακας 8.1β της Υ.Α. Δ19/Φ11/οικ. 13098/1156/2010.