ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ

Αυξημένες ήταν πωλήσεις υγρών καυσίμων στα πρατήρια της χώρας το 2021 συγκριτικά με το 2020, με τον αριθμό των εργαζομένων, ωστόσο, να μειώνεται.

Τα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων του κλάδου εμπορίας πετρελοειδών δημοσίευσε το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) σε μελέτη υπό τον τίτλο «Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Εμπορίας Πετρελαιοειδών για το έτος 2021».

Η αξία πωλήσεων των επιχειρήσεων του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών ενισχύθηκε σημαντικά το 2021 και διαμορφώθηκε στα 10,5 δισ. ευρώ έναντι 8,3 δισ. ευρώ το 2020, καταγράφοντας αύξηση 27,1 ποσοστιαίων μονάδων.

Παράλληλα, ο όγκος πωλήσεων του κλάδου υποχώρησε το 2021 κατά 4,2% σε 11.179 χιλ. μετρικούς τόνους από 11.674 χιλ. μ.τ. το 2020, κάτι που οφείλεται στην εφαρμογή μέτρων περιορισμού οικονομικών δραστηριοτήτων και μετακινήσεων και τους πρώτους μήνες του 2021 για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ακόμα μεγαλύτερη είναι η πτώση που καταγράφεται σε σύγκριση με το 2019 (13.503 χιλ. μ.τ.), πριν δηλαδή το ξέσπασπα της υγειονομικής κρίσης που οδήγησε στην πολύμηνη απραξία των ΙΧ.

Όγκος πωλήσεων πρατηρίων καυσίμων

Όσον αφορά τον συνολικό όγκο πωλήσεων αποκλειστικά των πρατηρίων υγρών καυσίμων, το 2021 αυτός ανήλθε σε 4.894 χιλ. μ.τ., σημειώνοντας ποσοστιαία άνοδο 1,4 μονάδων συγκριτικά με το 2020 (4.913 χιλ. μ.τ.), αλλά ήταν κατά πολύ μικρότερος συγκριτικά με το «προ-πανδημικό έτος» 2019 (5.438 χιλ. μ.τ.).

Πόσα πρατήρια υγρών καυσίμων υπάρχουν στην Ελλάδα;

Όσον αφορά τον αριθμό πρατηρίων υγρών καυσίμων στην Ελλάδα, αυτά το 2021 ανήλθαν σε 5.566, ήταν δηλαδή κατά 12,8% περισσότερα συγκριτικά με το 2020 (4.935 πρατήρια), φτάνοντας στα επίπεδα του 2019 (5.579 πρατήρια).

Στον αντίποδα, ο αριθμός των εργαζομένων το 2021 μειώθηκε κατά 2,4% σε σχέση με το 2020, από τους 1.777 στους 1.821. Το 2019 ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ήταν ακόμα μεγαλύτερος φτάνοντας 1.860.


ww.carandmotor.gr