Τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση στην ιστορία του Ομίλου σημείωσε η Ελληνικά Πετρέλαια το προηγούμενο έτος, καθώς οι διεθνείς τιμές αργού ανέκαμψαν από τα σημαντικά χαμηλά του 2020. Σύμφωνα με τη naftemporiki.gr, τα λειτουργικά κέρδη EBITDA για τον Όμιλο ΕΛΠΕ ανήλθαν στα 401 εκ. ευρώ για το σύνολο του 2021, εμφανίζοντας αύξηση κατά 21% και τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 144 εκ. ευρώ. Επίσης, η ΕΛΠΕ κατέγραψε θετικά αποτελέσματα το α΄τρίμηνο του 2022, με τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA του Ομίλου να διαμορφώνονται στα 99 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 54% σε σύγκριση με το 2021, και τα αντίστοιχα καθαρά κέρδη να ανέρχονται στα 4 εκ. Όπως επισημαίνει το businessnews.gr, οι βελτιωμένες επιδόσεις οφείλονται στα υψηλότερα διεθνή περιθώρια διύλισης και στην αυξημένη ζήτηση καυσίμων στην εγχώρια αγορά. Συγκεκριμένα, το α’ τρίμηνο 2022, τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και εμπορίας ανήλθαν στα 44 εκ. ευρώ, έναντι 9 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Επιπλέον, τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA του κλάδου πετροχημικών διαμορφώθηκαν στα 28 εκ. ευρώ, καθώς η εξομάλυνση στην παγκόσμια αγορά πολυπροπυλενίου έναντι του ελλείμματος που παρατηρήθηκε κατά το α’ τρίμηνο του 2021, οδήγησε σε χαμηλότερα διεθνή περιθώρια πολυπροπυλενίου. Ο κλάδος της εγχώριας εμπορίας σημείωσε βελτιωμένα αποτελέσματα, κυρίως λόγω υψηλότερου όγκου πωλήσεων (+20% σε ετήσια βάση), καθώς η ζήτηση ανέκαμψε, με τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA να διαμορφώνονται στα 18 εκ. ευρώ. Αντίστοιχα, στη διεθνή εμπορία, η ανάκαμψη της ζήτησης σε όλες τις χώρες και ο υψηλότερος αριθμός πρατηρίων οδήγησαν σε αυξημένους όγκους πωλήσεων (+32% έναντι α΄ τριμήνου 2021) και βελτιωμένη κερδοφορία, με τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA να ανέρχονται στα 13 εκ. ευρώ. Όσον αφορά τη συνεισφορά του Ομίλου της ΔΕΠΑ στα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου για το α΄ τρίμηνο 2022, ανήλθε στα 5 εκ. ευρώ. Επιπλέον, τα κέρδη EBITDA της Elpedison αυξήθηκαν στα 46 εκ. ευρώ κατά το α’ τρίμηνο 2022, λόγω ανοδικής πορείας της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και της παραγωγής των εργοστασίων της Elpedison.

Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζονται τα βασικότερα οικονομικά στοιχεία των τελευταίων ετών της ΕΛΠΕ:https://cdn.linkedbusiness.eu/widgets/628b78933a0b9c47fc19fd44

Πωλήσεις, Κέρδη προ φόρων, Ενεργητικό – Παθητικό & Ίδια κεφάλαια – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ

Επέστρεψε στη κερδοφορία το 2021 η Motor Oil, παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 68% στον κύκλο εργασιών, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 10,2 δισ. ευρώ, έναντι 6,1 δισ. τη χρήση 2020. Τα λειτουργικά κέρδη EBITDA του ενεργειακού Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 490 εκ. ευρώ για τη χρήση, έναντι 85 εκ. τη χρήση του 2020, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 202 εκ. ευρώ, έναντι ζημιών 112 εκ. Ακόμη τα προ φόρων κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 258,2 εκ. ευρώ το προηγούμενο έτος, έναντι ζημιών 137,6 εκ. το 2020. Ακόμα, οι επενδύσεις της Motor Oil ανήλθαν στα 428 εκ. ευρώ, συγκριτικά με το 2020 που έφτασαν τα 280 εκ. (newmoney.gr).

Όσον αφορά τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) – Διυλιστήρια Κορίνθου ΑΕ, μέσα από το διάγραμμα παρατηρούμε τη μείωση των πωλήσεων σε επίπεδο εταιρείας, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2,8 δισ. ευρώ τη προηγούμενη χρήση σε σχέση με 3,9 δισ. ένα χρόνο πριν. Ωστόσο, τα προ φόρων κέρδη σε επίπεδο εταιρείας ακολούθησαν την αύξηση που σημείωσε και ο Όμιλος, στα 135,7 εκ. ευρώ, έναντι ζημιών 158,2 εκ. το 2020.https://cdn.linkedbusiness.eu/widgets/628b77db3a0b9c47fc19edf1

Πωλήσεις, Κέρδη προ φόρων, Ενεργητικό – Παθητικό & Ίδια κεφάλαια – ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ

Η ΕΛΙΝΟΙΛ ανακοίνωσε πως υπερδιπλασίασε τη καθαρή κερδοφορία της για το 2021. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει το capital.gr, η ΕΛΙΝΟΙΛ παρουσίασε ενίσχυση στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 1.512,3 εκ. ευρώ, έναντι 1.459,7 εκ. το 2020, καταγράφοντας αύξηση 3,61%. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου για το σύνολο της προηγούμενης χρήσης ανήλθαν σε 43,74 εκ. ευρώ, έναντι 51,05 εκ. το 2020 και τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 15,7 εκ. ευρώ, έναντι 13,9 εκ. την περσινή χρονιά, παρουσιάζοντας αύξηση 13%. Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη του Ομίλου ανήλθαν στα 5,1 εκ. ευρώ, έναντι  2,4 εκ. το 2020, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε κέρδη 3,9 εκ. ευρώ, έναντι 1,6 εκ. Όσον αφορά τη μητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., το 2021, τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 14,8 εκ. ευρώ, έναντι 11,8 εκ., τα κέρδη προ φόρων σε 6,05 εκ., έναντι 2 εκ. το 2020 και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) σε 4,68 εκ. ευρώ, έναντι 1,31 εκ. 

Στο διάγραμμα γνωστοποιούνται οι ακριβείς καταστάσεις των προηγούμενων ετών της ΕΛΙΝΟΙΛ, με σκοπό την καταγραφή της οικονομικής πορείας της εταιρείας. https://cdn.linkedbusiness.eu/widgets/628b93f83a0b9c47fc1a0938

Πωλήσεις, Κέρδη προ φόρων, Ενεργητικό – Παθητικό & Ίδια κεφάλαια – ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ

Σε ιστορικά υψηλά έκλεισαν τα προ φόρων κέρδη για τον Όμιλο REVOIL το 2021, σημειώνοντας αύξηση 37,26% σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν για τη προηγούμενη χρήση στα 5,01 εκ. ευρώ, έναντι 3,65 εκ. το 2020. Λόγω της μεγάλης ανόδου των διεθνών τιμών των καυσίμων, οι πωλήσεις του Ομίλου έφτασαν τα 674,25 εκ. ευρώ το 2021 από 560,50 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20,3%, ενώ οι συνολικές πωλούμενες ποσότητες τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και μητρικής εταιρείας (1,63%) εμφάνισαν μικρή πτώση. Ακόμα, σύμφωνα με πληροφορίες του capital.gr, τα κέρδη EBITDA κατέγραψαν αύξηση στα 12,29 εκ. ευρώ το 2021, έναντι 10,61 εκ. το 2020, ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων του Ομίλου έκλεισαν με κέρδη 4,7 εκ. ευρώ, από κέρδη 3,24 εκ. τη χρήση του 2020.

Για την πληρέστερη εικόνα των μεγεθών της ΡΕΒΟΙΛ, εκτός από τις επιδόσεις του 2020, στο γράφημα παρουσιάζονται και οι επιδόσεις των προηγούμενων ετών της εταιρείας.https://cdn.linkedbusiness.eu/widgets/628b94d43a0b9c47fc1a0f09

Πωλήσεις, Κέρδη προ φόρων, Ενεργητικό – Παθητικό & Ίδια κεφάλαια – ΡΕΒΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ

Τα καθαρά κέρδη α΄ τριμήνου 2022 της Mytilineos σημείωσαν άλμα 80% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της διοίκησης της εταιρείας, ισχυρή ανάπτυξη που σχετίζεται με τις προκλήσεις των πληθωριστικών πιέσεων, την ενεργειακή κρίση, την άνοδο των επιτοκίων, τις διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες, την εξέλιξη της πανδημίας και τις γεωπολιτικές αναταράξεις με επίκεντρο την Ουκρανία. Τα καθαρά κέρδη για το τρίμηνο ανήλθαν στα 67 εκ. ευρώ, έναντι 37 εκ. το α΄ τρίμηνο του 2021, ενώ τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 130 εκ. ευρώ, έναντι 81 εκ. Όπως καταγράφει το fortunegreece.com, ο κύκλος εργασιών της Mytilineos σε ενοποιημένη βάση διαμορφώθηκε σε 1.042 εκ. ευρώ το ίδιο διάστημα, έναντι 524 εκ. το α΄τρίμηνο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 99%. 

Σε ετήσια βάση τα αποτελέσματα της Mytilineos από το 2015 μέχρι το 2020 διαμορφώθηκαν ως εξής:https://cdn.linkedbusiness.eu/widgets/628b96503a0b9c47fc1a14a3

Πωλήσεις, Κέρδη προ φόρων, Ενεργητικό – Παθητικό & Ίδια κεφάλαια – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ

Μεγάλα κέρδη πέτυχαν στα αποτελέσματα τους το α΄τρίμηνο του τρέχοντος έτους και δύο από τους σημαντικότερους βρετανικούς ενεργειακούς κολοσσούς.

Οι επιδόσεις της Shell ανήλθαν υψηλότερες του αναμενόμενου το α΄τρίμηνο του 2022 χάρη στις υψηλότερες τιμές, τα υψηλότερα κέρδη από διαπραγμάτευση και τις χαμηλότερες λειτουργικές δαπάνες και φόρους. Η συνολική παραγωγή μειώθηκε κατά 6% στο τρίμηνο, στα 2,96 εκ. βαρέλια πετρελαίου ημερησίως. Παρά τα υψηλά κέρδη, το καθαρό αποτέλεσμα σημείωσε πτώση στα 7,12 δισ. δολάρια από τα 11,46 δισ., καθώς η εταιρεία ανέλαβε μετά από φόρους χρεώσεις 3,9 δισ. δολαρίων για την σταδιακή αποχώρηση από τη Ρωσία (capital.gr). 

BP κατέγραψε καθαρά κέρδη α΄τριμήνου 2022 στα 6,25 δισ. δολάρια, τα υψηλότερα που έχουν επιτευχθεί εδώ και πάνω από μια δεκαετία λόγω των ισχυρών αποτελεσμάτων από αγοραπωλησίες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η εταιρεία πέτυχε αυτά τα κέρδη παρά την επιβάρυνση 24 δισ. δολαρίων μετά την έξοδό της από τη Ρωσία. Παρά τις εξελίξεις και τις απώλειες της BP, το κέρδος του α΄τριμήνου έφτασε τα 6,2 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας κατά πολύ τις εκτιμήσεις των αναλυτών για κέρδος 4,49 δισ. Τα κέρδη προήλθαν από τις εξαιρετικές επιδόσεις του τμήματος εμπορίας πετρελαίου και φυσικού αερίου της BP, καθώς και από τις υψηλότερες τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου και τα ισχυρά περιθώρια διύλισης (businessnews.gr). 

Αυξημένα τα αποτελέσματα α΄τριμήνου και για τις κορυφαίες αμερικάνικες πετρελαϊκές εταιρείες.  

Διπλασιασμό κερδών σημείωσε η αμερικάνικη Exxon Mobil το α΄τρίμηνο, τα οποία ενισχύθηκαν λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, παρόλο που χρειάστηκε να προχωρήσει σε απομείωση 3,4 δισ. δολαρίων από την έξοδο της από τη Ρωσία. Σύμφωνα με το capital.gr, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 5,48 δισ. δολάρια στο α΄τρίμηνο, σε σχέση με 2,73 δισ. πριν από ένα χρόνο. 

Σχεδόν τετραπλασιάστηκαν τα κέρδη α΄ τριμήνου της δεύτερης μεγαλύτερης αμερικανικής πετρελαϊκής εταιρείας, Chevron, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγουμένου έτους. Τα κέρδη υπερέβησαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, καθώς οι τιμές πετρελαίου και αερίου μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αυξήθηκαν. Τα προσαρμοσμένα κέρδη της Chevron ανήλθαν σε 6,5 δισ. δολάρια το α΄τρίμηνο του 2022, κερδίζοντας 1,7 δισ. δολάρια σε σχέση με αντίστοιχο τρίμηνο του προηγουμένου έτους και τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 70%, στα 54,4 δισ. δολάρια, έναντι εκτιμήσεων για 47,9 δισ. Η παραγωγή αερίου και πετρελαίου της εταιρείας στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 10% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγουμένου έτους. Στο α΄τρίμηνο, η Chevron άντλησε το ποσό-ρεκόρ των 692.000 βαρελιών πετρελαίου και αερίου ημερησίως, ενώ αναβάθμισε τις εκτιμήσεις για το έτος στα 700.000-750.000 βαρέλια ημερησίως (energia.gr). 

Η Baker Hughes ανακοίνωσε, επίσης, υψηλότερα κέρδη α΄τριμήνου σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καθώς η άνοδος των τιμών των εμπορευμάτων τροφοδότησε τη δραστηριότητα γεώτρησης και τη ζήτηση για πετρελαϊκές υπηρεσίες. Το ράλι στις τιμές του αργού έχει αυξήσει τη δραστηριότητα γεώτρησης, με τον αριθμό των γεωτρήσεων στις ΗΠΑ να αυξάνεται περισσότερο από 56% σε ετήσια βάση, στις 673 στο τέλος του α΄ τριμήνου. Όπως δημοσιεύει το capital.gr, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 145 εκ. δολάρια στο α΄τρίμηνο, από τα 91 εκ. δολάρια το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. 

Ο γαλλικός κολοσσός πετρελαίου και φυσικού αερίου, Totalenergies, ανακοίνωσε ραγδαία άνοδο στα κέρδη α΄τριμήνου 2022 λόγω της αύξησης των τιμών ενέργειας. Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου, ωστόσο, μειώθηκαν κατά 15%, στα 4,9 δισ. δολάρια μετά από απομείωση 4,1 δισ. δολαρίων που εν μέρει σχετίζεται με ρωσικό έργο LNG (Arctic LNG 2), το οποίο έχει σταματήσει λόγω κυρώσεων. Όπως δημοσιεύει το newmoney.gr, τα επίπεδα παραγωγής υδρογονανθράκων α΄τριμήνου μειώθηκαν κατά 1% σε ετήσια βάση, στα 2,843 εκ. βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου την ημέρα.