Στις 12/12/2022 το Υπουργείο εργασίας εξέδωσε ανακοίνωση με Δελτίο Τύπου, όπου αναφέρεται στην υποχρεωτική υποβολή των πάσης φύσεως αδειών των εργαζομένων στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΡΓΑΝΗ, μέχρι την 10η ημέρα του επόμενου μηνά, ή ακόμη και σε πραγματικό χρόνο. Ως ημερομηνία εφαρμογής ορίζεται η 01/01/2023.

Συγκεκριμένα: Από την 1.1.2023 θα πρέπει να υποβάλλονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ οι πάσης φύσεως αδειών, όπως π.χ. κανονική άδεια, άδεια ασθενείας, άδεια άνευ αποδοχών, άδεια μητρότητας, άδεια γάμου, άδεια φροντίδας τέκνου κτλ.

Με την εφαρμογή-ενεργοποίηση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, για την οποία αναμένουμε νεότερες διευκρινίσεις από το υπουργείο εργασίας, για τις επιχειρήσεις που θα υπαχθούν στη δεύτερη φάση καθώς και στις επόμενες φάσεις, η κάθε απουσία των εργαζομένων θα πρέπει να δικαιολογείται.

Εν κατακλείδι, οποιαδήποτε άδεια λάβει το προσωπικό σας, θα πρέπει να την γνωστοποιείται στο λογιστή/ λογίστρια σας σας εγκαίρως ΌΧΙ πέρα από της συγκεκριμένης προθεσμίας, ώστε να υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΡΓΑΝΗ. *Σε περίπτωση που ΔΕΝ ενημερώσετε και ΔΕΝ υποβληθούν οι παραπάνω άδειες, θα επιβάλλονται πρόστιμα και θα δίνονται εξηγήσεις στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της επιθεώρησης εργασίας.