Πραγματοποιήθηκε τελικά τη Δευτέρα 23 Μαΐου ε.ε. η συνάντηση που είχε ζητήσει η ΠΟΠΕΚ με εκπροσώπους του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα προβλήματα νομιμότητας των προστίμων, τα οποία επιβάλλονται σε επιχειρήσεις του Κλάδου.

Συγκεκριμένα και σε συνέχεια έγγραφων αλλά και προφορικών παρεμβάσεων της ΠΟΠΕΚ, ο Πρόεδρος της κ.Θ.Κιουρτζής στηλίτευσε το γεγονός ότι για την ίδια παράβαση επιβάλλονται από τα ίδια όργανα περισσότερα του ενός πρόστιμα, με αποτέλεσμα την εξόντωση του επιχειρηματία και μάλιστα για χαμηλής απαξίας αμφίβολες παραβάσεις του κυκεώνα των κυρωτικών διατάξεων.

Επί του θέματος, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή κ.Σ. Αναγνωστόπουλος αναγνώρισε τη νομική βασιμότητα των αντιρρήσεων της ΠΟΠΕΚ, οι οποίες είχαν εκτεθεί αναλυτικά και εγγράφως από μηνών, και επισήμανε ότι δεν νοείται να επιβάλλονται δύο πρόστιμα για την ίδια παράβαση με βάση διαφορετικές διατάξεις και ψευδο-ερμηνείες τους, ενώ δεσμεύθηκε να εξετάσει το όλο πλέγμα των κυρώσεων (ΔΙΕΠΠΥ κλπ). Αναγνώρισε επίσης τη βασιμότητα του ισχυρισμού της ΠΟΠΕΚ ότι τυχόν περισσότερες παραβάσεις, όπως οι αναφερόμενες στο αρ.105 των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ, πρέπει να επισύρουν ένα πρόστιμο, ενώ συμφώνησε ότι υπάρχουν προβλήματα αναλογικότητας μεταξύ απαξίας παράβασης και ύψους προστίμου.

Η ΠΟΠΕΚ κατόπιν αυτού, χαρακτηρίζει παράνομη κάθε αντίθετη αντιμετώπιση των πρατηριούχων και συνεπώς τα σχετικά πρόστιμα πρέπει να ανακληθούν αμέσως από τις Υπηρεσίες που τα επέβαλλαν.

Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος της ΠΟΠΕΚ, για να τεκμηριώσει την ανάγκη εκλογίκευσης των προστίμων αλλά και αναλογικότητας τους προς τις παραβάσεις αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στο αρ.80 των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ, σύμφωνα με το οποίο για την μη έκδοση παραστατικού διακίνησης προβλέπεται πρόστιμο 1.500 ευρώ, ενώ για τυχόν ανακρίβεια σε νόμιμο παραστατικό προβλέπεται το διπλάσιο πρόστιμο των 3.000 ευρώ.

Εξάλλου, ο Πρόεδρος της ΠΟΠΕΚ αναφέρθηκε στην ανάγκη ελέγχου αλλά και δημοσιοποίησης των επωνυμιών των μεγάλων παραβατών στον χώρο των καυσίμων, διότι δεν νοείται να δημοσιεύονται οι επωνυμίες των πρατηριούχων για παραβάσεις ήσσονος σημασίας και το καταναλωτικό κοινό να αγνοεί την ταυτότητα των μεγαλοπαραβατών, που ζημιώνουν προκλητικά το δημόσιο συμφέρον, όπως συμβαίνει με ελέγχους και πρόστιμα που επιβάλλει η ΑΑΔΕ.

Τέλος, συζητήθηκε το θέμα του ποσοστού κέρδους των πρατηριούχων, κατόπιν των ανατιμήσεων αλλά και τραπεζικών επιβαρύνσεων (π.χ.  POS), ενόψει ανακοινώσεων.

Κατόπιν αυτών, συμφωνήθηκε να κατατεθεί στο Υπουργείο τεκμηριωμένο Υπόμνημα εφ΄ όλης της ύλης των θεμάτων των προστίμων. Συνεπώς παρακαλούνται τα μέλη να αποστείλουν απόψεις και παραδείγματα.

Σημειώνεται ότι στη συνάντηση που διήρκησε μία ώρα συμμετείχαν και οι κκ., Χ.Μελισσινός, Διοικητής της ΔΙΜΕΑ, Αντωναράκος, σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα και Σ.Παπαμιχαήλ, δικηγόρος ΠΟΠΕΚ.-

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ