Τηλεδιάσκεψη επείγουσα με θέμα “Έλεγχοι κερδοσκοπίας” πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 18 Μαρτίου με τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη και τον Γ. Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Σωτήρη Αναγνωστόπουλο, όπου ο Πρόεδρος της ΠΟΠΕΚ Θέμης Κιουρτζής ανέπτυξε σχετικά τα δίκαια αιτήματα του κλάδου. Ακολούθως στάλθηκε η παρακάτω επιστολή, η οποία εστιάζει στα κυριότερα σημεία που απασχολούν τον κλάδο.

  1. Να υπολογίζεται το περιθώριο κέρδους των καυσίμων σε κάθε πρατήριο με την  πραγματική του διάσταση,  δηλαδή βάσει της   αναγραφόμενης τιμής  του τελευταίου σχετικού τιμολογίου  αγοράς της εταιρείας εμπορίας που το προμηθεύει,  αφαιρουμένου του Φ.Π.Α, δηλαδή με περιθώριο κέρδους βασιζόμενο στην τιμή που έχει αγοράσει και όχι με  την τιμή που πιθανολογείται να αγοράσει.  

Υπάρχει απόκλιση ανάμεσα στην διυλιστηριακή τιμή και τη λιανική, διότι παρεμβάλλονται περιθώρια αστάθμητα που δεν μπορεί να ελέγξει ο πρατηριούχος,   όπως  κέρδος  διυλιστηρίου, πλοίου,   ΕΕΠ, βυτιοφόρου  κλπ.

  • Το περιθώριο κέρδους πρέπει να είναι ποσοστιαίο και όχι δραχμικό, προκειμένου να παραμένει αμετάβλητο, διότι το περιθώριο κέρδους του πρατηριούχου μειώνεται λόγω της αύξησης των τιμών. 
  • Να οριστεί ως ημερομηνία αναφοράς περιθωρίου κέρδους του πετρελαίου θέρμανσης η 31  Μαρτίου 2021,  και όχι η 30 Απριλίου 2021, καθώς κατά την λήξη του πετρελαίου θέρμανσης, τα πρατήρια προκειμένου να ρευστοποιήσουν τα αποθέματά τους,  δεν αποκομίζουν περιθώριο κέρδους.