Τροποποίηση της οικ. 7135/81/29-1-2019 (ΦΕΚ 714/τ.Β΄/2019) απόφασης του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, όπως ισχύει, µε θέµα «Καθορισµός όρων και προϋποθέσεων για τη δηµιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων ΄΄ Πρατηρίων παροχής καυσίµων και ενέργειας, πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίµων, των στεγασµένων σταθµών αυτοκινήτων µε αντλίες καυσίµων, καθώς και των παντός είδους πρατηρίων παροχής καυσίµων δηµοσίας και ιδιωτικής χρήσης ΄΄ και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.».

Η Απόφαση είναι διαθέσιμη  ΕΔΩ,

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A1%CE%99%CE%A0465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%A6%CE%985?inline=true