Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, πραγματοποιήθηκαν το διάστημα από 12/01/2023 έως 03/02/2023 έλεγχοι σε έξι πρατήρια υγρών καυσίμων σε διάφορες περιοχές της Αττικής, για την αντιμετώπιση της νοθείας και λαθρεμπορίας καυσίμων.

Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν υπό τον συντονισμό του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.), σε συνεργασία με υπαλλήλους της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων Αττικής (ΕΛ.Υ.Τ.).

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε: 

•  έλεγχος της νομιμότητας λειτουργίας των πρατηρίων,

• ποιοτικός έλεγχος της καθαρότητας και καταλληλότητας των καυσίμων,

• ποσοτική καταμέτρηση των καυσίμων στις δεξαμενές των πρατηρίων,

• λήψη στοιχείων από το σύστημα εισροών – εκροών και

• έλεγχος τήρησης της φορολογικής νομοθεσίας. 

Στο πλαίσιο των επιτόπιων ελέγχων δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις, ωστόσο η έρευνα συνεχίζεται καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν (φορολογικός έλεγχος, ανάλυση χημικής σύστασης καυσίμων, ισοζύγιο εισροών – εκροών).