Του Τάσου Δασόπουλου capital.gr

Οι αυξημένοι κατά περίπου 1,45 δισ. ευρώ έμμεσοι φόροι, λόγω του υψηλού πληθωρισμού, και οι αυξημένοι κατά 3 δισ. ευρώ άμεσοι φόροι από εισόδημα και περιουσία είναι οι βασικές αιτίες για τις οποίες τα φορολογικά έσοδα στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου καταγράφονται αυξημένα κατά 5,5 δισ. ευρώ έναντι των στόχων του προϋπολογισμού.Remaining Time-0:00FullscreenMute

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, η υπεραπόδοση των εσόδων οφείλεται:

α) στην καλύτερη απόδοση των φόρων του προηγούμενου έτους που εισπράχθηκαν σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2022,

β) στην παράταση της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2022,

γ) στην καλύτερη απόδοση στην είσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους και

δ) στην είσπραξη μέχρι το τέλος Αυγούστου 2022 των τεσσάρων από τις οκτώ δόσεις του ΕΝΦΙΑ οι οποίες είχαν προβλεφθεί ότι θα εισπραχθούν από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους.

Ειδικότερα τα φορολογικά έσοδα για το οκτάμηνο ανήλθαν σε 35.734 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5.512 εκατ. ευρώ ή 18,2% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022:

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής: 

– Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 13.924 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 1.449 εκατ. ευρώ λόγω του υψηλού πληθωρισμού 

– Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 4.511 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 150 εκατ. ευρώ.

Στα έσοδα από άμεσους φόρους καταγράφεται αύξηση έναντι του στόχου κατά 3,14 δισ. ευρώ λόγω στα οποία περιλαμβάνεται “προείσπραξη” περίπου 600 εκατ. ευρώ στο φόρο εισοδήματος, 700 εκατ. ευρώ στον ΕΝΦΙΑ αλλά και καθαρά πρόσθετα έσοδα ύψους 600 εκατ. ευρώ λόγω της επιτάχυνσης της ανάπτυξης. Στην ανάλυση κατά κατηγορία είχαμε την εξής εξέλιξη:

– Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 2.079 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 1.383 εκατ. ευρώ. 

– Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 10.750 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 1.760 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων για το οκτάμηνο ανήλθαν σε 3.575 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 704 εκατ. ευρώ από τον στόχο (2.872 εκατ. ευρώ). 
Τα συνολικά έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.921 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 849 εκατ. ευρώ από τον στόχο (2.770 εκατ. ευρώ). 

Πρωτογενές πλεόνασμα 19 εκατ. ευρώ 

Η καλή πορεία των εσόδων σε συνδυασμό και με την υλοποίηση των δαπανών εντός του στόχους (είχαν υστέρηση το 8μηνο 192 εκατ. ευρώ) είχε ως αποτέλεσμα το πρωτογενές αποτέλεσμα να είναι πλεόνασμα ύψους 19 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 5.942 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 6.381 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2021.

Δευτέρα, 26-Σεπ-2022 13:07