Μετά τη χαλάρωση των περιορισμών για την πανδημία, η συνολική χρήση καρτών για πληρωμές παρέμεινε υψηλότερη από πριν

OT.gr Newsroom

Οι συναλλαγές με εγχώριες κάρτες ακολούθησαν περαιτέρω ανοδική πορεία μετά το 2019. Η μέση αξία συναλλαγών μειώθηκε μετά την πανδημία για όλους τους τύπους καρτών, καθώς και όλα τα κανάλια πληρωμών, ειδικά για τις πληρωμές με φυσική παρουσία, όπως αναφέρει η Attica Bank στο εβδομαδιαίο οικονομικό της δελτίο, επικαλούμενη στοιχεία του ΙΟΒΕ. Η συνολική αξία εγχώριων συναλλαγών με ελληνικές κάρτες ξεπέρασε την αξία αναλήψεων μετρητών για πρώτη φορά το 2022.

Ιστορικό υψηλό στις τραπεζικές ηλεκτρονικές συναλλαγές

Οι συναλλαγές με εγχώριες κάρτες στην Ελλάδα ξεπέρασαν σε αξία τις αναλήψεις μετρητών για πρώτη φορά το 2022 ενώ η μέση αξία συναλλαγών κινείται πτωτικά, αντανακλώντας την αυξανόμενη χρήση καρτών σε μικρότερης αξίας συναλλαγές

Σε περιόδους εντονότερων περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας, οι διαδικτυακές συναλλαγές ενισχύθηκαν, ενώ οι συναλλαγές δια ζώσης περιορίστηκαν.

Κατά την πανδημία, οι ηλεκτρονικές πληρωμές με φυσική παρουσία επηρεάστηκαν μόνο προσωρινά πτωτικά τις περιόδους έντονων περιορισμών στις μετακινήσεις, ενώ αντισταθμίστηκαν ταυτόχρονα μερικώς από σημαντική αύξηση στις εξ αποστάσεως πληρωμές

Μετά τη χαλάρωση των περιορισμών, η συνολική χρήση καρτών για πληρωμές παρέμεινε υψηλότερη από πριν.

Η χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών στην Ελλάδα ενισχύθηκε περαιτέρω κατά την περίοδο της πανδημίας με τον αριθμό και την αξία συναλλαγών με κάρτες πληρωμών σχεδόν να υπερδιπλασιάζονται μεταξύ των ετών 2019 και 2022

Μετά την κρίση πανδημίας, η ετήσια εξάπλωση των καρτών πληρωμών απέκτησε ισχυρότερη δυναμική, κυρίως στις εξ αποστάσεως συναλλαγές αλλά και σε επί μέρους κλάδους, όπως αυτός των υπηρεσιών φαγητού.

Σε συνέχεια της πανδημίας, η ετήσια εξάπλωση των καρτών πληρωμών κέρδισε έδαφος με την ενίσχυση της δυναμικής να είναι εντονότερη σε επιμέρους κλάδους διαδικτυακών αγορών, όπως αυτός της διανομής υπηρεσιών φαγητού

Παρά τη σύγκλιση με τον μ.ό. της Ευρωζώνης που καταγράφει η Ελλάδα στη χρήση καρτών αναλογικά με την ιδιωτική κατανάλωση, το 2021 παραμένει μόλις στην 18η θέση μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. Υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω ενίσχυση των ηλεκτρονικών πληρωμών, με ευεργετικές συνέπειες για τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης.

Η χρήση καρτών πληρωμών στην Ελλάδα αναλογικά με την ιδιωτική κατανάλωση, έχει συγκλίνει σημαντικά με τον μ.ό. της Ευρωζώνης το 2021, ωστόσο, παραμένει μόλις στην 18η θέση μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. Επιπλέον, καταγράφεται σχετικά χαμηλή χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών σε επιμέρους συναλλαγές, όπως στις υπηρεσίεςΑκολ