Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση. Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου και ώρα 12.00 τα μεσάνυχτα λήγει η νέα προθεσμία για την ολοκλήρωση της ψηφιακής απογραφικής διαδικασίας…

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2022/2023 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού. Άρθρο 1 Δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης Φυσικά πρόσωπα…

Απόφαση 1146/2022 ΦΕΚ Β5536 σχετικά με την εξειδίκευση των παραβάσεων σχετικά με την υποχρέωση απογραφής στο Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης και καθορισμός του ύψους των διοικητικών προστίμων, της διαδικασίας…

Άρθρο 1 Ορισμοί – Για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α. «Πετρέλαιο θέρμανσης»: το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης ντίζελ (gas-oil, diesel-oil) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως καύσιμο…

ΣΧΕΤ: α) To με αρ. πρ. 68881/07-07-2022 έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Ποιότητας και Μετρολογίαςτου Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεωνβ) Η με αρ. πρωτ. 188543/1-7-2022 (B΄ 3368) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμόςόρων, προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών…

Από σήμερα 7 Οκτωβρίου 2022 ισχύει η αύξηση  του περιθωρίου κέρδους κατά  δύο λεπτά του ευρώ (0,02) στα πρατήρια καυσίμων, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη ικανοποιώντας το δίκαιο αίτημα της…

Τροποποιήθηκε κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου η ημερομηνία έναρξης ισχύος της διάταξης για την επιβολή των κυρώσεων στη μη διαβίβαση των λιανικών πωλήσεων στην εφαρμογή e-send της ΑΑΔΕ. Πιο συγκεκριμένα, το σχετικό άρθρο όπως ψηφίστηκε…

Αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα που μπορεί να φτάνουν έως και τα 150.000 ευρώ, λουκέτα, δέσμευση εξοπλισμού και οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας πρατηρίων καυσίμων θα βρεθούν οι παραβάτες, που θα πέσουν στα δίχτυα των ελεγκτικών μηχανισμών. Οι ελεγκτικές αρχές…

Αριθμ. Α 1119/2022 (ΦΕΚ Β’ 4647/05-09-2022) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:α) του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α’ 137)) και ιδίως…

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1096/2022 σχετικά με την εξειδίκευση των παραβάσεων σχετικά με την εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών – εκροών στις φορολογικές αποθήκες και αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων της…

Τις λεπτομέρειες για τη νέα πλατφόρμα «Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας», η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά με την ψηφιακή διαδικασία απονομής συνταξιοδοτικών παροχών του e-ΕΦΚΑ και έχει ως στόχο τη συστηματική ενημέρωση και επικοινωνία των εμπλεκόμενων μερών, ορίζει Κοινή Υπουργική Απόφαση…

Τις λεπτομέρειες για τη νέα πλατφόρμα «Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας», η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά με την ψηφιακή διαδικασία απονομής συνταξιοδοτικών παροχών του e-ΕΦΚΑ και έχει ως στόχο τη συστηματική ενημέρωση και επικοινωνία των εμπλεκόμενων μερών, ορίζει Κοινή Υπουργική Απόφαση…

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων διαμαρτύρεται με επιστολή της προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κοινοποιώντας τη και στον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, για την απαξίωση που…

Στην πλατφόρμα της «Διαύγεια» αναρτήθηκε η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για τα πρατήρια ανεφοδιασμού Υγροποιημένου…

Θέμα: Χαρτογράφηση του κλάδου πετρελαιοειδώνH Επιτροπή Ανταγωνισμού («ΕΑ») διεξάγει την πρώτη μελέτη Χαρτογράφησης των συνθηκών ανταγωνισμού στον Κλάδο Πετρελαιοειδών.  Η χαρτογράφηση είναι ένα νέο εργαλείο που προστέθηκε στις αρμοδιότητες της ΕΑ με τις διατάξεις του Ν.…

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή παρατείνεται έως την οριζόμενη ημερομηνία η απαγόρευση προς τις επιχειρήσεις αποκόμισης μικτού κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας που είναι απαραίτητη για την υγεία,…

Προσοχή! Το πρόστιμο είναι τριπλάσιο, πλέον της αξίας του τέλους. https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm -e παράβολο για τη περίπτωση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, κωδικός τύπου 8460  e παράβολο για τη περίπτωση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγραερίων, κωδικός τύπου 8461 -e…