Διαφήμιση ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ; Αγαπητοί Συνεργάτες, Με δεδομένο ότι η καλύτερη θεραπεία είναι η Πρόληψη, η εταιρία μας διαθέτει και διανέμει στους πελάτες της, ενδεικτική λίστα…

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ : “Στα πρατήρια καυσίμων  πρέπει υποχρεωτικά να  γίνει  η διασύνδεση  ΦΗΜ-ταμειακών με   POS έως την 31/07/2023 . Αφορά τις πληρωμές με κάρτα  για την πώληση εμπορευμάτων (διάφορα λιπαντικά , αλυσίδες κλπ.) , παροχή υπηρεσιών ( αλλαγή…

κάθε τελωνειακή υπηρεσία και οποιαδήποτε άλλη ελεγκτική ή διωκτική αρχή πέραν των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ μπορεί να επιβάλλει λουκέτοΔρακόντεια μέτρα για το λαθρεμπόριο και τη νοθεία στα υγρά καύσιμα με λουκέτα έως 90 μέρες στα…

Με το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή προτείνονται μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα: Με το άρθρο 41 εισάγεται υποχρέωση διασύνδεσης των EFT/POS τερματικών, ημεδαπής και αλλοδαπής, που κατέχουν όλες οι υπόχρεες οντότητες, με την Α.Α.Δ.Ε.…

Προγράμματα ενίσχυσης Επιχειρήσεων “ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ Προκηρύχθηκαν τα προγράμματα: Δράση 1: “Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ”     και Δράση 2: “Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ” στα πλαίσια του “ΕΣΠΑ 2021-2027” και στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση…

Στις 12/12/2022 το Υπουργείο εργασίας εξέδωσε ανακοίνωση με Δελτίο Τύπου, όπου αναφέρεται στην υποχρεωτική υποβολή των πάσης φύσεως αδειών των εργαζομένων στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΡΓΑΝΗ, μέχρι την 10η ημέρα του επόμενου μηνά, ή ακόμη και σε…

Όπως γνωρίζετε, το έτος 2023, θα τεθεί για πρώτη φορά σε σταδιακή εφαρμογή η ψηφιακή κάρτα εργασίας, για όλες τις επιχειρήσεις της χώρας, βάσει του νόμου 4808/2021. Το άρθρο 47 του νόμου 4808/2021, αναφέρει ότι…

Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ τροποποιούνται οι τεχνικές προδιαγραφές των φορολογικών μηχανισμών και οι διαδικασίες διαβίβασης δεδομένων. Ακολουθεί η απόφαση ΑΔΑ: ΩΧΟ846ΜΠ3Ζ-ΞΟΥ ΑΡΙΘ.ΦΕΚ: 6953 B/30.12.2022

έμα: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/12.6.2020 κοινής απόφασηςτου Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης ΑρχήςΔημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, τουχρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στηνΑνεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και…

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 125616/23-12-2022 με την οποία παρατείνεται η ισχύς της 100318/18-10-2022 απόφασης σχετικά με την υποχρέωση  «Δήλωση αποθεμάτων στερεών καυσίμων που προορίζονται για τη θέρμανση χώρων» έως 28.2.2023. Η ισχύς της υπ’ αρ. 100318/18-10-2022…

Το περιθώριο μεικτού κέρδους δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτό που ίσχυε πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2021. Δήμητρα Μανιφάβα22.12.2022 • 08:16 Για ακόμη ένα εξάμηνο παρατείνεται η ρύθμιση για πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε βασικά…

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση. Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου και ώρα 12.00 τα μεσάνυχτα λήγει η νέα προθεσμία για την ολοκλήρωση της ψηφιακής απογραφικής διαδικασίας…

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2022/2023 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού. Άρθρο 1 Δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης Φυσικά πρόσωπα…

Απόφαση 1146/2022 ΦΕΚ Β5536 σχετικά με την εξειδίκευση των παραβάσεων σχετικά με την υποχρέωση απογραφής στο Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης και καθορισμός του ύψους των διοικητικών προστίμων, της διαδικασίας…

Άρθρο 1 Ορισμοί – Για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α. «Πετρέλαιο θέρμανσης»: το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης ντίζελ (gas-oil, diesel-oil) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως καύσιμο…

ΣΧΕΤ: α) To με αρ. πρ. 68881/07-07-2022 έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Ποιότητας και Μετρολογίαςτου Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεωνβ) Η με αρ. πρωτ. 188543/1-7-2022 (B΄ 3368) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμόςόρων, προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών…

Από σήμερα 7 Οκτωβρίου 2022 ισχύει η αύξηση  του περιθωρίου κέρδους κατά  δύο λεπτά του ευρώ (0,02) στα πρατήρια καυσίμων, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη ικανοποιώντας το δίκαιο αίτημα της…

Τροποποιήθηκε κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου η ημερομηνία έναρξης ισχύος της διάταξης για την επιβολή των κυρώσεων στη μη διαβίβαση των λιανικών πωλήσεων στην εφαρμογή e-send της ΑΑΔΕ. Πιο συγκεκριμένα, το σχετικό άρθρο όπως ψηφίστηκε…