Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα αναφορικά με την επιβολή προστίμου για τη μη διαβίβαση δεδομένων παραστατικών πωλήσεων από οντότητες-εκμεταλλευτές πρατηρίων καυσίμων, από πωλητές πετρελαίου θέρμανσης και από προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε…

ΑΝΟΙΞΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Στο τέλος του κεφαλαίου Α΄ της ΣΤ-29900/77 (ΦΕΚ Β΄ 1318) απόφασης όπως ισχύει προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής: «6. Από 1.10.2019, η έκδοση αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων μεταφοράς επικίνδυνων…

Τροποποίηση της οικ. 7135/81/2912019 (ΦΕΚ 714/ τ.Β/2019) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων “Πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας,…

«Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού…

Νέα σήμανση καυσίμων της ΕΕ: ​​ερωτήσεις και απαντήσεις 1. Ποιες είναι οι νέες ετικέτες καυσίμων της ΕΕ και τι εννοούν; Τι αλλαγές στις 12 Οκτωβρίου; Από τις 12 Οκτωβρίου 2018, σε όλα τα 28 κράτη μέλη…

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Τμήμα Επαλήθευσης Μετρήσεων & Επιθεώρησης Μετρητικών Συστημάτων Με το παρόν, σας ενημερώνουμε για τη θέση της υπηρεσίας μας σε ερωτήματα που τέθηκαν από εγκαταστάτες συστημάτων εισροών εκροών σε πρατήρια υγρών…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της  Π.Ο.Π.Ε.Κ. Ο αγώνας της Π.Ο.Π.Ε.Κ για ένταξη των πρατηρίων καυσίμων στα χρηματοδοτικά προγράμματα του ΕΣΠΑ δικαιώθηκε. Για πρώτη φορά,  σύμφωνα με έγγραφες διευκρινίσεις του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που αναρτήθηκαν σήμερα στην “Διαύγεια”, οι…

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας και προκειμένου να επιλυθούν πρακτικά ζητήματα που έχουν προκύψει μετά την ισχύ της Απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών ΠΟΛ. 1208/2018, καθώς και της Απόφασης…

Στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΤΕΑΕΠ, στην επιλογή «Εισφορές μη μισθωτών ΕΤΕΑΕΠ» αναρτήθηκαν τα πρώτα ειδοποιητήρια των εισφορών 250.000 μη μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων για επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ παροχή, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο (Ν.4578/18). Τα ειδοποιητήρια…

Δημοσιεύθηκε άπό το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η Υ.Α. οικ. 7135/81 ΦΕΚ Β/714/1.3.2019 με θέμα ”  Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων «Πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, πρατηρίων…

Ν. 4599/2019  (ΦΕΚ Α/40/4.3.2019)  Άρθρο 20 –Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις. Τροποποίηση των νόμων 3897/2010 (Α΄208), 4530/2018…

Αρ. Πρωτ.: οικ. 9466/101 ΘΕΜΑ: Εφαρµογή των µέτρων του άρθρου 25 του ν.4439/2016 (Α΄ 222). Με την παρούσα εγκύκλιο και µε αφορµή την κατάθεση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο του νοµοσχεδίου µε τίτλο «∆οκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς υποψήφιων…

Αποτελεσματικές, οι επίμονες προσπάθειες του Προέδρου της Π.Ο.Π.Ε.Κ. Γιώργου Ασμάτογλου και του τεχνικού συμβούλου της Π.Ο.Π.Ε.Κ. Παν. Καρανάσιου, για την παραμονή σε λειτουργια του συνόλου των πρατηρίων. Κατατέθηκε στο Βουλή πρός ψήφιση νομοσχέδιο του ΥΜΕ, με θέμα: “Δοκιμασία…

Απάντηση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στα ερωτήματα που έθεσε η Π.Ο.Π.Ε.Κ. για τον τρόπο παραλαβής των καυσίμων από τα βυτιοφόρα μεταφοράς και τον τρόπο τεκμηρίωσης των ελλειμάτων. Σε απάντηση στις ως άνω σχετικές επιστολές σας,…

Νέα νομοθεσία με αλλαγές στη διακίνηση των καπνικών προϊόντων (ΦΕΚ1813Β 21/5/2018) Μέτρα ελέγχου, τήρηση αρχείου, έλεγχος πωλήσεων, διαδικασίες πληρωμών, κυρώσεις. Ενημερωθείτε για το νόμο πατώντας στο νόμο παρακάτω ΦΕΚ1813Β 21 5 2018 ΤΣΙΓΑΡΑ

Ψηφίστηκε στον Ν.4583/ΦΕΚ Α 212/18.12.2018 άρθρο 66, τροπολογία που αναφέρει ότι, στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 147 του ν. 2960/2001,προστίθενται εδάφια ως εξής: «Στις περιπτώσεις που η εκπρόθεσμη καταχώριση στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης…

Απάντηση της Α.Α.Δ.Ε ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την απαλλαγή ή μη από τη χρήση Φ.Η.Μ., για την έκδοση στοιχείων λιανικών συναλλαγών, με βάση τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.).   Απαντώντας στις επιστολές σας, αναφορικά με…

ΠΟΛ.1218/2018 Διασύνδεση των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) των πρατηρίων καυσίμων με τις αντλίες διάθεσης υγραερίου κίνησης ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων. Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών. (ΦΕΚ Β’ 5562/11.12.2018) Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ…

ΠΟΛ.1208/9-11-2018 (ΦΕΚ Β’ 5259/23.11.2018) Διαβίβαση δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων που εκδίδονται από Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένες σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια, σε…

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Γεν. Δ/νση Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου. Δ/νση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας Τμήμα Επαλήθευσης Μετρήσεων & Επιθεώρησης Μετρητικών Συστημάτων. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1. Η υπ’ αριθμ. 109034/16.10.2018 υ.α. (ΦΕΚ Β’ 4913/02.11.2018)…