Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1096/2022 σχετικά με την εξειδίκευση των παραβάσεων σχετικά με την εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών – εκροών στις φορολογικές αποθήκες και αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων της…

Τις λεπτομέρειες για τη νέα πλατφόρμα «Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας», η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά με την ψηφιακή διαδικασία απονομής συνταξιοδοτικών παροχών του e-ΕΦΚΑ και έχει ως στόχο τη συστηματική ενημέρωση και επικοινωνία των εμπλεκόμενων μερών, ορίζει Κοινή Υπουργική Απόφαση…

Τις λεπτομέρειες για τη νέα πλατφόρμα «Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας», η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά με την ψηφιακή διαδικασία απονομής συνταξιοδοτικών παροχών του e-ΕΦΚΑ και έχει ως στόχο τη συστηματική ενημέρωση και επικοινωνία των εμπλεκόμενων μερών, ορίζει Κοινή Υπουργική Απόφαση…

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων διαμαρτύρεται με επιστολή της προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κοινοποιώντας τη και στον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, για την απαξίωση που…

Στην πλατφόρμα της «Διαύγεια» αναρτήθηκε η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για τα πρατήρια ανεφοδιασμού Υγροποιημένου…

Θέμα: Χαρτογράφηση του κλάδου πετρελαιοειδώνH Επιτροπή Ανταγωνισμού («ΕΑ») διεξάγει την πρώτη μελέτη Χαρτογράφησης των συνθηκών ανταγωνισμού στον Κλάδο Πετρελαιοειδών.  Η χαρτογράφηση είναι ένα νέο εργαλείο που προστέθηκε στις αρμοδιότητες της ΕΑ με τις διατάξεις του Ν.…

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή παρατείνεται έως την οριζόμενη ημερομηνία η απαγόρευση προς τις επιχειρήσεις αποκόμισης μικτού κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας που είναι απαραίτητη για την υγεία,…

Προσοχή! Το πρόστιμο είναι τριπλάσιο, πλέον της αξίας του τέλους. https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm -e παράβολο για τη περίπτωση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, κωδικός τύπου 8460  e παράβολο για τη περίπτωση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγραερίων, κωδικός τύπου 8461 -e…

Στη σφράγιση των πρατηρίων, που κατέχουν, διακινούν και εμπορεύονται νοθευμένα καύσιμα και τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, μπορεί πλέον να προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με απόφαση, που υπέγραψε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος…

Α.1079/2022Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και…

Σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία, οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εμπορίας Καυσίμων έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν ετήσιο ανταποδοτικό τέλος 40€ για τη χρήση αυτής. Με το Νόμο 3054/2002 ρυθμίστηκαν τα θέματα, που σχετίζονται με την…

Καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης της 1ης δόσης η 31/7/2022 – Η οφειλόμενη ασφαλιστική εισφορά υπολογίστηκε με μηνιαία εισφορά ύψους 41,03€ και για την εξόφλησή της προβλέπεται αριθμός δόσεων διπλάσιος του αριθμού των οφειλόμενων μηνών Από τον…

Κατά τη φετινή περίοδο οι ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης που διατέθηκαν ήταν αυξημένες κατά περίπου 25% σε σχέση με πέρυσι. Νίκος Ηλιάδης Στις 30 Απριλίου ολοκληρώνεται η σεζόν για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με τους επαγγελματίες του…

Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένου για την πώληση τροφίμων (συσκευασμένων ή μη) ή και αναψυκτικών σύμφωνα με τις  νομοθεσίες αναφοράς ΦΕΚ 1199Β/2012 & ΦΕΚ 2161Β/2017 .   Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/4.4.2012Υποχρέωση – Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος…

Νόμος 4916/2022 – ΦΕΚ 65/Α/28-3-2022 Άρθρο 81 Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους 1. Παρέχεται οικονομική διευκόλυνση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό σε κάθε φυσικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων και ελευθέρων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας…

30290/21.3.2022Τροποποίηση της υπ’ αρ. 27585/14-03-2022 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περίοδο κρίσης. Καθορισμός της διαδικασίας ελέγχου και της επιβολής κυρώσεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 58 του…

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4914 ΦΕΚ A’ 61/21.03.2022 Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας…

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Σ.Π.Π.Η.) Ηράκλειο, 15 Μαρτίου 2022 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χαοτική κατάσταση έχει δημιουργηθεί στην αγορά, λόγω των συνεχόμενων καθημερινών πρωτοφανών και ακραίων διακυμάνσεων που επήλθαν στα καύσιμα.  Η επιβολή πλαφόν στο περιθώριο…

27585/14-03-2022Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περίοδο κρίσης. Καθορισμός της διαδικασίας ελέγχου και της επιβολής κυρώσεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 58 του ν. 4818/2021 (Α’ 124), κλιμάκωση των προστίμων και άλλα ζητήματα που…