Ν. 4599/2019  (ΦΕΚ Α/40/4.3.2019)  Άρθρο 20 –Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις. Τροποποίηση των νόμων 3897/2010 (Α΄208), 4530/2018…

Αρ. Πρωτ.: οικ. 9466/101 ΘΕΜΑ: Εφαρµογή των µέτρων του άρθρου 25 του ν.4439/2016 (Α΄ 222). Με την παρούσα εγκύκλιο και µε αφορµή την κατάθεση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο του νοµοσχεδίου µε τίτλο «∆οκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς υποψήφιων…

Αποτελεσματικές, οι επίμονες προσπάθειες του Προέδρου της Π.Ο.Π.Ε.Κ. Γιώργου Ασμάτογλου και του τεχνικού συμβούλου της Π.Ο.Π.Ε.Κ. Παν. Καρανάσιου, για την παραμονή σε λειτουργια του συνόλου των πρατηρίων. Κατατέθηκε στο Βουλή πρός ψήφιση νομοσχέδιο του ΥΜΕ, με θέμα: “Δοκιμασία…

Απάντηση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στα ερωτήματα που έθεσε η Π.Ο.Π.Ε.Κ. για τον τρόπο παραλαβής των καυσίμων από τα βυτιοφόρα μεταφοράς και τον τρόπο τεκμηρίωσης των ελλειμάτων. Σε απάντηση στις ως άνω σχετικές επιστολές σας,…

Νέα νομοθεσία με αλλαγές στη διακίνηση των καπνικών προϊόντων (ΦΕΚ1813Β 21/5/2018) Μέτρα ελέγχου, τήρηση αρχείου, έλεγχος πωλήσεων, διαδικασίες πληρωμών, κυρώσεις. Ενημερωθείτε για το νόμο πατώντας στο νόμο παρακάτω ΦΕΚ1813Β 21 5 2018 ΤΣΙΓΑΡΑ

Ψηφίστηκε στον Ν.4583/ΦΕΚ Α 212/18.12.2018 άρθρο 66, τροπολογία που αναφέρει ότι, στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 147 του ν. 2960/2001,προστίθενται εδάφια ως εξής: «Στις περιπτώσεις που η εκπρόθεσμη καταχώριση στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης…

Απάντηση της Α.Α.Δ.Ε ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την απαλλαγή ή μη από τη χρήση Φ.Η.Μ., για την έκδοση στοιχείων λιανικών συναλλαγών, με βάση τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.).   Απαντώντας στις επιστολές σας, αναφορικά με…

ΠΟΛ.1218/2018 Διασύνδεση των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) των πρατηρίων καυσίμων με τις αντλίες διάθεσης υγραερίου κίνησης ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων. Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών. (ΦΕΚ Β’ 5562/11.12.2018) Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ…

ΠΟΛ.1208/9-11-2018 (ΦΕΚ Β’ 5259/23.11.2018) Διαβίβαση δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων που εκδίδονται από Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένες σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια, σε…

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Γεν. Δ/νση Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου. Δ/νση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας Τμήμα Επαλήθευσης Μετρήσεων & Επιθεώρησης Μετρητικών Συστημάτων. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1. Η υπ’ αριθμ. 109034/16.10.2018 υ.α. (ΦΕΚ Β’ 4913/02.11.2018)…

Διαβίβαση δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων που εκδίδονται από Φ.Η.Μ.,που είναι εγκατεστημένες σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια, σε βάση δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων…

ΠΟΛ 1195/2018 ΦΕΚ4861Β 31.10.2018 Προδιαγραφές αναβάθμισης – ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των αντιστοίχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών, που λειτουργούν σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για πρατήρια, με πληροφορίες για το…

Εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, σχετικά με τα πρατήρια που βρίσκονται στα ισόγεια κτιρίων με ορόφους  (Αριθ. Πρωτ.: οικ. 78593/898).  ∆ιαδικασία υλοποίησης των ειδικών µέτρων του άρθρου 25 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222) – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ…

ΔΕΑΦ Δ 1137387 ΕΞ 2018    Αθήνα 18 Σεπτεμβρίου 2018 Απάντηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε σχετικό ερώτημα της Π.Ο.Π.Ε.Κ. αναφορικά με την υποχρέωση έκδοσης δελτίων διακίνησης για μεταφορά καυσίμων μεταξύ των υποκαταστημάτων…

Δύο νέες αποφάσεις της ΑΑΔΕ, σχετικές με ΕΑΦΔΣΣ, δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ΠΟΛ.1166/2018 ορίζονται οι προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης, που εφαρμόζουν αφενός το πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ και αφετέρου οι ΦΗΜ που έλαβαν…

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ    Αριθ. Πρωτ. : 82043 – 30/07/2018 – ΑΔΑ:ΨΣ8Τ465ΧΙ8-ΖΦΜ  ΘΕΜΑ: «Απρόσκοπτη διενέργεια ελέγχων σε πρατήρια & βυτιοφόρα I. Με αφορμή τις δυσκολίες που έχουν αναφερθεί, από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Ανάπτυξης,αλλά και από άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες,…