Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-07-2024 ] Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Αφορά : Παράταση απόσυρσης ΕΑΦΔΣΣ και χρήσης απλών ΦΗΜ – Τροποποίηση της Α 1073/2023 Α.1100/2024Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1073/2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)…