Ii??I?Ii??I?Ii??IYIi??Ii?? Ii??Ii??Ii??Ii??IYI? Ii??I?Ii?? 8.00 Ii??Ii??I? 17/10/2011

Την αναστολIi?? του μIi??τρου της επιβολIi??ς πλαφI?ν στις τιμIi??ς των καυσI?μων απI? τις 8 το πρωI? της ΔευτIi??ρας, 17 ΟκτωβρI?ου, αποφIi??σισαν τα υπουργεI?α ΑνIi??πτυξης, ΑνταγωνιστικI?τητας και ΝαυτιλI?ας και ΠεριβIi??λλοντος και ΚλιματικIi??ς ΑλλαγIi??ς.

I?πως διευκρινI?ζεται σε σχετικIi?? ανακοI?νωση, οι ηγεσI?ες των υπουργεI?ων κρI?νουν I?τι η μη πραγματοποI?ηση της εξαγγελθεI?σας απεργI?ας των τελωνειακIZν υπαλλIi??λων και η αποκλιμIi??κωση των τιμIZν πIZλησης των καυσI?μων, δI?ο μI?λις εικοσιτετρIi??ωρα απI? την επιβολIi?? ανIZτατης τιμIi??ς, δημιουργοI?ν τις προIi??ποθIi??σεις αναστολIi??ς της ΚοινIi??ς ΥπουργικIi??ς ΑπI?φασης

Comments are closed.