ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της  Π.Ο.Π.Ε.Κ.
Ο αγώνας της Π.Ο.Π.Ε.Κ για ένταξη των πρατηρίων καυσίμων στα χρηματοδοτικά προγράμματα του ΕΣΠΑ δικαιώθηκε. Για πρώτη φορά,  σύμφωνα με έγγραφες διευκρινίσεις του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που αναρτήθηκαν σήμερα στην “Διαύγεια”, οι επαγγελματίες πρατηριούχοι αποκτούν το δικαίωμα υποβολής επενδυτικών σχεδίων για τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεών τους και την υλοποίηση επενδύσεων, μέσω του προγράμματος «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Η θετική αυτή εξέλιξη για όλον τον κλάδο επιτεύχθηκε με επίμονες και συντονισμένες προσπάθεις που κατεβλήθησαν από την Π.Ο.Π.Ε.Κ. με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Γιώργο Ασμάτογλου, και τον Πρόεδρο της ΕΝΒΕΘ κ. Θέμη Κιουρτζή.

Η Π.Ο.Π.Ε.Κ. ευχαριστεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, τον Υφυπουργό Ευστ. Γιαννακίδη για την κατανόηση και αποδοχή του αιτήματος, καθώς και τους Βουλευτές κα Χαρά Καφαντάρη και κ. Ιωάννη Αμανατίδη, για την υποστήριξη τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Π.Ο.Π.Ε.Κ, στη διεύθυνση
https://www.popek.gr/index.php/el/news/13348-espa-ta-pratiria-paroxis-kafsimon-kai-energeias-exoun-dikaioma-ypovolis-ependytikon-sxedion όπου είναι αναρτημένο το πλήρες κείμενο των διευκρινίσεων του υπουργείου Οικονομίας για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις.

Η Π.Ο.Π.Ε.Κ. θα παρακολουθεί την εξέλιξη του θέματος και θα επανέλθει με νεώτερη ενημέρωση.