Σε συνέχεια των πρόσφατων νομοθετικών ρυθμίσεων για τη διασύνδεση των POS με την ΑΑΔΕ, το χρονοδιάγραμμα των επόμενων ενεργειών, όπως παρουσιάστηκε από τον κ. Σταϊκούρα, αφορά:

  • την τεχνική προετοιμασία κατασκευαστών Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) και POS για τα
  • λογισμικά αναβάθμισης και έγκριση των λογισμικών από την ΑΑΔΕ,
  • την υποχρεωτική διασύνδεση 400.000 ΦΗΜ με τα POS,
  • την έκδοση ΚΥΑ για την υποχρεωτική απόσυρση των παλαιών μηχανισμών,
  • την παραγωγή των ΦΗΜ νέου τύπου από τους κατασκευαστές, και
  • τις υποβολές αιτήσεων στην Κοινωνία της Πληροφορίας για voucher χρηματοδότησης για τη διασύνδεση, μέσα από 2 κύκλους.

newmoney.gr