Προσοχή! Το πρόστιμο είναι τριπλάσιο, πλέον της αξίας του τέλους. https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

-e παράβολο για τη περίπτωση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, κωδικός τύπου 8460 

e παράβολο για τη περίπτωση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγραερίων, κωδικός τύπου 8461

-e παράβολο για τη περίπτωσηάδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης κωδικός τύπου 8462

Σημαντικό – το αποδεικτικό πληρωμής να κατατεθεί στην αρμόδια δ/νση μεταφορών που εκδίδει την άδεια του πρατηρίου.