Νέα νομοθεσία με αλλαγές στη διακίνηση των καπνικών προϊόντων (ΦΕΚ1813Β 21/5/2018)
Μέτρα ελέγχου, τήρηση αρχείου, έλεγχος πωλήσεων, διαδικασίες πληρωμών, κυρώσεις.
Ενημερωθείτε για το νόμο πατώντας στο νόμο παρακάτω

ΦΕΚ1813Β 21 5 2018 ΤΣΙΓΑΡΑ