Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ

Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα : 106 77
Πετρουλάκης Μ.  Παναγιωτόπουλος Αλ.
213 1514 615
mpetroulakis@efpolis.gr
consuperprices@gge.gr
www.mindev.gov.gr

ΑΛΛΑΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ
Με το παρόν θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λόγω αντικατάστασης παλαιών server του Υπουργείου μας, οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Τμήματος Παρατηρητηρίων Τιμών θα αλλάξουν από Δευτέρα 18/11/2019 ως ακολούθως: για τον τομέα των καυσίμων, οι εταιρείες διύλισης, οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, οι εισαγωγείς πετρελαιοειδών, οι κάτοχοι άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων, πρατηριούχοι, φορείς του δημοσίου καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος θα αποστέλλει τα δελτία τιμών ή θα αιτείται χορήγηση κωδικών και στατιστικά δεδομένα στο e-mail: fuelprices@gge.gr
για τον τομέα των καταναλωτικών αγαθών, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αιτείται στοιχεία στο e-mail:consumerprices@gge.gr
Τα e-mail info2@e-prices.gr και info3@e-prices.gr δεν θα ισχύουν.
Οι συλλογικοί φορείς, στους οποίους απευθύνεται το παρόν, παρακαλούνται όπως ενημερώσουν τα μέλη τους.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα ανωτέρω τηλέφωνα

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή
Παναγιώτης Σταμπουλίδης