Στην 3η κατηγορία Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας ( ΚΑΔ) εντάσσονται στα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης με ανακοίνωση (30/3/2020) του υφυπ.Οικονομικών: εμπορία και διανομή ρεύματος και φυσικού αερίου, πρατήρια καυσίμων, διαχείριση απορριμμάτων κλπ. Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται αποζημίωση ειδικού σκοπού 800 ευρώ για 45 ημέρες για τους εργαζόμενους που τίθενται σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας. Για το κλάδο εμπορίας και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος περιλαμβάνονται και διευκολύνσεις ρευστότητας.