Εντατικούς ελέγχους στην αγορά για τον εντοπισμό κρουσμάτων παράνομης χρήσης πετρελαίου θέρμανσης ξεκινούν από το Σάββατο οι ελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλων δημόσιων ελεγκτικών αρχών και υπηρεσιών.

Οι κυρώσεις για τους παραβάτες που θα εντοπίζονται θα είναι βαρύτατες. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα διατίθεται στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου με τιμή λιανικής πώλησης σε επίπεδα μεταξύ 1,50 και 1,55 ευρώ το λίτρο, τα οποία είναι χαμηλότερα κατά 0,45 έως 0,50 ευρώ από τα επίπεδα τιμών του πετρελαίου κίνησης. Η διαφορά αυτή στις τιμές των δύο ειδών πετρελαίου οφείλεται κατά κύριο λόγο στην επιδότηση των 0,25 ευρώ το λίτρο την οποία έχει ήδη νομοθετήσει η κυβέρνηση, στην επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης μειωμένου κατά 0,13 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο γεγονός ότι επί του μειωμένου αυτού συντελεστή ΕΦΚ υπολογίζεται αναλογικά μειωμένος ΦΠΑ που έχει επίπτωση περαιτέρω μείωσης της τελικής τιμής κατά 0,03-0,05 ευρώ το λίτρο.
 
Η σημαντική αυτή διαφορά μεταξύ των τιμών του πετρελαίου θέρμανσης και του πετρελαίου κίνησης αποτελεί πλέον ισχυρό κίνητρο για τη διάπραξη αδικημάτων λαθρεμπορίας και παράνομης χρήσης πετρελαίου θέρμανσης ως πετρελαίου κίνησης. Το γεγονός αυτό έχει σημάνει ήδη συναγερμό στις τελωνειακές υπηρεσίες της χώρας, που ετοιμάζονται να πυκνώσουν τους ελέγχους κυρίως σε χώρους αποθήκευσης, οχήματα διακίνησης πετρελαίου θέρμανσης, επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών, πρατήρια υγρών καυσίμων και επιχειρήσεις που διαθέτουν πετρελαιοκίνητα οχήματα ή χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης στις εγκαταστάσεις τους για τη λειτουργία διαφόρων μηχανημάτων αναγκαίων για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων τους.
 
Ελεγκτές και πρόστιμα
 
Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται από συνεργεία τελωνειακών υπαλλήλων της ΑΑΔΕ και ελεγκτών άλλων δημόσιων υπηρεσιών, με τους εξής τρόπους:
 
1) Επιτόπιες επισκέψεις στις εγκαταστάσεις επιχειρήσεων εμπορίας πετρελαιοειδών και πρατηρίων υγρών καυσίμων για ελέγχους στις δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου θέρμανσης και πετρελαίου κίνησης και στα παραστατικά διακίνησης και πώλησης των δύο προϊόντων.

 Εφόσον διαπιστώνεται ότι δεν έχει καταγραφεί ή καταγράφηκε εσφαλμένα η χωρητικότητα των δεξαμενών της επιχείρησης στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων (κρυφές-παράνομες δεξαμενές) θα επιβάλλεται πρόστιμο από 5.000 έως 15.000 ευρώ για κάθε δεξαμενή, ανάλογα με το είδος της δεξαμενής και της εγκατάστασης.

Σε περίπτωση μη πλήρωσης από τον υπόχρεο των όρων, προϋποθέσεων και προδιαγραφών της εγγραφής στο μητρώο των δεξαμενών, θα του επιβάλλεται πρόστιμο από 500 ευρώ έως 5.000 ευρώ.

Εφόσον διαπιστώνεται ότι ο κάτοχος άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατέχει, διακινεί και εμπορεύεται νοθευμένα καύσιμα, θα σφραγίζεται προσωρινά η εγκατάσταση, όπου διαπιστώνεται η παράβαση, για χρονικό διάστημα από 10 έως 90 ημέρες και θα δημοσιοποιούνται τα στοιχεία της επωνυμίας της εγκατάστασης και του κατόχου της άδειας λειτουργίας αυτής σε δικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ.

Σε περίπτωση που θα διαπιστώνεται διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων με βυτιοφόρα οχήματα που δεν φέρουν ηλεκτρονικό σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού (GPS), θα επιβάλλεται πρόστιμο από 25.000 έως 250.000 ευρώ για κάθε μεταφορικό μέσο.

Σε περίπτωση που εντοπίζεται η μη πλήρωση των όρων και προδιαγραφών της εγκατάστασης και λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων γεωγραφικού εντοπισμού (GPS) και της ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων, θα επιβάλλεται πρόστιμο από 1.000 έως 250.000 ευρώ.

2) Λήψη δειγμάτων από ρεζερβουάρ πετρελαιοκίνητων οχημάτων και από τις δεξαμενές επιχειρήσεων, προκειμένου να διαπιστώνεται εάν το πετρέλαιο που χρησιμοποιούν είναι για θέρμανση και, ως εκ τούτου, το καταναλώνουν παράνομα για την κίνηση των οχημάτων τους ή των μηχανημάτων τους.

Ναυτεμπορική