Με επιστολή της η ΠΟΠΕΚ απαντά στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για τα πρώιμα (!) αποτελέσματα στη χαρτογράφηση του κλάδου πετρελαιοειδών, με τα οποία, ασφαλώς συμπτωματικά, «νομιμοποιείται» την ίδια ημέρα η παράταση του αριθμητικού πλαφόν μεικτού περιθωρίου κέρδους στη λιανική πώληση των καυσίμων, για 6 μήνες επιπλέον.
Οι πρατηριούχοι απορρίπτουν τα υπονοούμενα για τη χρονοκαθυστέρηση στην πτώση των τιμών καυσίμων, ζητούν από την Επιτροπή να εξετάσει και την ορθότητα των στοιχείων του Υπουργείου Ανάπτυξης (στην ιστοσελίδα fuelprices.gr), όπως επίσης να συνυπολογίσει τις επιπτώσεις από το μερίδιο αγοράς των πρατηρίων που ανήκουν στις εταιρείες χονδρικής εμπορίας και το εύρος των θυγατρικών των διυλιστηρίων, ώστε να στοιχειοθετήσει και να αιτιολογηθεί που οφείλεται το αυξημένο κόστος των καυσίμων στην Ελλάδα.
                                      
 Ολόκληρη η επιστολή:
 ………………………………………………………………………….


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ)
Αρχιμήδους 29, 71306    ΗΡΑΚΛΕΙΟ Κρήτης Τηλ. 2810 220885 Fax 2810 220881
http://www.popek.gr  ? popek@popek.grΤρίτη, 05/07/2022 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ      Προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού 
 ΘΕΜΑ: «Δελτίο Τύπου – Χαρτογράφηση του κλάδου πετρελαιοειδών»
 
 
        Σχετικά με την ανακοίνωσή σας (ΕΑ) στις 30 Ιουνίου 2022, περί διεξαγωγής της πρώτης μελέτης Χαρτογράφησης, των συνθηκών  ανταγωνισμού στον Κλάδο Πετρελαιοειδών,  έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής.
      Η ανακοίνωσή σας πραγματοποιήθηκε  στις  30/6/2022, ήτοι την ίδια ακριβώς ημέρα  που  ανακοινώθηκε από την Κυβέρνηση  η επέκταση  της επιβολής πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των πρατηρίων  για 6 μήνες επιπλέον,   θεωρώντας τους  πρατηριούχους  υπαίτιους  για την αύξηση των τιμών στα καύσιμα.
         Όπως αναφέρετε,  έχετε λάβει στοιχεία από τα δύο Ελληνικά διυλιστήρια και τις εννέα εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών,  αλλά όχι από τις δύο  Ομοσπονδίες που εκπροσωπούν  4.000 οικογενειάρχες πρατηριούχους, χωρίς να κατανοούμε  τον λόγο.
          Δεν αντιλαμβανόμαστε  επίσης τον λόγο που ανακοινώσατε πρώιμα ευρήματα, λίγες ημέρες πριν την ολοκλήρωση της μελέτης σας,   αφήνοντας υπονοούμενα για την χρονοκαθυστέρηση στην πτώση των τιμών καυσίμων  σε σχέση με την άνοδο. Για το λόγο αυτό,  πιθανολογούμε ότι σχετίζεται  με την επέκταση επιβολής του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.
          Προκειμένου λοιπόν να μην κάνετε λάθος το οποίο προφανώς θα σας εκθέσει και επειδή η έρευνα που κάνετε θα πρέπει να είναι εμπεριστατωμένη λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες διαμόρφωσης των τιμών της αγοράς, σας προτείνουμε να λάβετε υπόψη, τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης μέσω της ιστοσελίδας fuelprices.gr και αν αυτά δεν είναι σωστά να το επισημάνετε διότι από τα στοιχεία αυτά δεν προκύπτουν
σε καμία περίπτωση τα πρώιμα συμπεράσματα που επικαλείστε….
        Με γνώμονα το μέτρο δικαιοσύνης και αληθείας κατά την ανάλυση της κατάστασης στην Ελληνική αγορά  καυσίμων, με απώτερο σκοπό την άρτια ενημέρωση των καταναλωτών, θεωρούμε ότι απαιτείται η διεξαγωγή έρευνας  είτε  με το  ποσοστό κέρδους, είτε   με τιμή μονάδας ευρώ  των πρατηρίων στην Ευρώπη.          
          
          Η εν  λόγω  έρευνα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού αποτελεί βασικό δομικό στοιχείο για την καταγραφή της παραμέτρου σύγκρισης του ύψους κερδοφορίας    κάθε εμπλεκόμενου στην αγορά καυσίμων. Επιπρόσθετα,  απαραίτητο στοιχείο της έρευνας  συνιστά  το  ποσοστό των πρατηρίων που ανήκουν στις εταιρίες χονδρικής εμπορίας και μάλιστα το εύρος των θυγατρικών  των διυλιστηρίων. Απαραίτητο συστατικό της έρευνας  κρίνεται  ο διαχωρισμός του μεταφορικού κόστους στην ηπειρωτική και την νησιωτική χώρα.   
            Εν κατακλείδι, προσδοκούμε από την σχετική έρευνα να στοιχειοθετήσει και να αιτιολογηθεί  το γεγονός ύπαρξης περίπου 15 χωρών με προ  φόρων φθηνότερες  τιμές καυσίμων σε σχέση με την Ελλάδα. Δηλαδή ευθύνεται η λιανική αγορά, η χονδρική,
η μεταφορά ή τα διυλιστήρια;
 
 Εμείς πάντως είμαστε στη διάθεσή  σας
   Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο          
O Πρόεδρος                                           Ο Γ. Γραμματέας
  Κιουρτζής Θεμιστοκλής                 Μαυράκης Ιωάννης